Všeobecně o půjčkách

 • Jistina: základní částka, kterou klient získal od úvěrové společnosti. Nezahrnuje poplatky nebo úroky. Jsou to přesně ty peníze, které jste si potřebovali půjčit na nákup věcí, rekonstrukci apod. Věřiteli musíte vrátit prostřednictvím splátek celou jistinu spolu s úroky a případnými poplatky.
 • Anuita: představuje pravidelnou splátku v daných intervalech a je typická pro dlouhodobé úvěry či termínované vklady. Tvoří jí dvě položky (úmor a úroky). Úmor je splátka z půjčených peněz (jistina) a úrok odměna poskytovateli úvěru.
 • Úroková sazba: vyjadřuje částku, uvedenou v procentech, kterou musí klient uhradit úvěrové společnosti za poskytnutou půjčku. Vypočítává se z jistiny na určené časové období. Nejčastěji jde o jeden rok. Značí se písmeny p.a. neboli per annum.
 • RPSN: představuje celkové náklady na úvěr, které musíte zaplatit navíc. Mimo úroků zahrnuje také ostatní platby spojené s úvěrem. Výpočet ovlivňuje doba splatnosti půjčky a frekvence splácení. Jedná se o povinný údaj a uvádí se v procentech.
 • Ručitel: se zavazuje splatit dluh za dlužníka, pokud ho on sám nezaplatí. Pokud k takové situaci dojde, může po původním dlužníkovi požadovat to, co za něj zaplatil.
 • Bonita klienta: souvisí s hospodařením žadatele o půjčku a lze ji označit také jako finanční důvěryhodnost. Pokud klient splňuje všechny podmínky banky nebo nebankovního poskytovatele, je bonitní. Čím je lepší, tím méně riziková je daná osoba a úvěrové společnosti se nebojí takovému člověku půjčit.
 • Úvěrové registry: jejich smyslem je poskytnout bankám a dalším úvěrovým společnostem informace o platební morálce klienta. Evidují každého, kdo měl někdy nějaké závazky. Existují „pozitivní“ registry, které evidují řádně splacené úvěry a ukazují na klientovu solventnost. Negativní registry evidují ty, kteří měli nebo mají se splácením svých závazků problémy.

Rozdíl mezi úrokovou sazbou a RPSN lze vysvětlit poměrně jednoduše. Úroková sazba je to, co poskytovatel na daném produktu vydělá. Jejich výši si určuje sám a omezují je pouze zákony, které mají bránit lichvě. Ovlivňuje pravidelné splátky úvěru. Na druhou stranu RPSN přímo splátky neovlivňuje, ale ukazuje celkové náklady na poskytnutý úvěr. Do této sazby jsou započítány nejen samotné úroky, ale i všechny poplatky spojené s úvěrem. Jedná se o definitivní cenu půjčky a pomocí RPSN lze porovnávat jednotlivé nabídky.

➡️ Čtěte také: Co je RPSN? Ukáže všechny parametry nákladů úvěru

Pro klienta banky nebo nebankovní společnosti není v porovnávaných pojmem zase až takový rozdíl, protože v těchto institucích jsou předmětem jeho zájmu vždy peníze. Přesto je vhodné vědět, jak úvěry a půjčky upravuje zákon. Půjčka se řídí občanským zákoníkem a jejím předmětem může být jakákoliv hmotná věc. Není taktéž stanoveno, kdo přesně může půjčku poskytovat. Na druhou stranu úvěr upravuje zákon o spotřebitelském úvěru a lze jeho prostřednictvím poskytnout pouze finanční prostředky. Úvěry nesmí poskytovat nikdo, kdo nemá příslušnou licenci. Může být spotřebitelský, hypoteční, kontokorentní, překlenovací, revolvingový, konsolidační, investiční, lombardní nebo ze stavebního spoření. Dlužník, získá od věřitele finanční prostředky, se zavazuje peníze vrátit ve stanoveném termínů a s případnými úroky.

Konsolidací rozumíme sloučení různých půjček do jedné s jednou splátkou a úrokovou sazbou. Nemusíte posílat každý měsíc několik splátek různým věřitelům, hlídat si různé termíny splatnosti a platit více poplatků a úroků. Splátku posíláte jen jedné instituci, získáte lepší přehled o tom, kam vám odchází peníze a obvykle ušetříte, protože často platíte najednou méně. Můžete taktéž získat další finanční prostředky. Do konsolidace lze zahrnout kontokorent, kreditní karty, různé spotřebitelské úvěry a splátkový prodej.

Refinancování znamená převedení půjčky z jedné finanční instituce do druhé. Oproti konsolidaci je to jednodušší produkt, protože jde o převedení pouze jedné půjčky od jedné finanční společnosti do druhé. Hojně je využívané především v oblasti hypoték. Také zde lze získat výhodnější úrokovou sazbu, platit nižší splátky a celkově vyjednat výhodnější podmínky než u stávajícího produktu.

Weby, které se zabývají srovnáváním jednotlivých půjček mají mnoho výhod. Získáte přehled o situaci na trhu, na jednom místě najdete seznam důvěryhodných poskytovatelů a půjčky lze porovnávat podle různých parametrů. Máte přesnou představu o tom, jakou půjčku sjednat a jaké se vyhnout. Bez velké námahy se dostanete k informacím o poskytovateli půjčky, kontaktních údajích, tabulkách splátek, podmínkách, informacích o úrokové sazbě a poplatcích. Často nechybí zajímavé návody a rady pro klienty. Velmi důležitou předností srovnávačů půjček je především to, že srovnávají pouze nabídky od ověřených společností. Dalším velkým plusem je úspora času, protože můžete podat žádost o půjčku rovnou na stránkách srovnávače. Stačí zadat parametry podle vašich požadavků a podat žádost.

Ještě než začnete půjčku vyřizovat, pečlivě zvažte, zda ji opravdu potřebujete a hlavně to, zda ji dokážete splácet, aniž by vám to příliš narušilo rodinný rozpočet nebo jste se dokonce dostali do dluhových potíží. Jakmile přistoupíte k hledání toho pravého produktu pro vás, nesáhněte hned po první nabídce, která se vám objeví. Využijte různé webové kalkulačky a srovnávače, popřípadě kontaktujte vybrané společnosti a nechte si od nich sestavit nabídku.

Jakmile vás věřitel nutí podepisovat dokumenty bez jakéhokoliv vysvětlení a hned, nepodepisujte. Neplaťte přemrštěné poplatky a vždy se podívejte ještě na jiné nabídky. Pozor na sjednávání úvěru přes telefon, na směnky či šeky, hlavně takové, kde není uvedena částka předem. Nereagujte na pokoutní nabídky v inzertních časopisech, vylepené na zastávkách a jiných místech. Pozor na poskytovatele, kteří nejsou v podstatě dohledatelní, nemají registraci u ČNB a nejsou ochotni vám sdělit výši úrokové sazby, poplatky a sazbu RPSN, která se musí uvádět vždy. Vybírejte pouze mezi ověřenými půjčkami.

Půjčky se dělí hlavně na krátkodobé a dlouhodobé, dále pak na účelové půjčky, kdy si berete úvěr za jasným účelem, ať už jde o nákup automobilu, rekonstrukci nebo pořízení nemovitosti a neúčelové, kde nemusíte bance dokládat, na co jste peníze využili. S účelovými půjčkami se setkáte především v bankách. U nebankovních společností jsou půjčky standardně neúčelové a ve využití získaných financí máte naprosto volnou ruku

Před uzavřením smlouvy, si spočítejte, kolik vás bude přibližně celý úvěr stát a za jakých podmínek ho získáte. Pohlídejte si délku splácení, zjistěte vše o vlastnostech půjčky (RPSN, úroková sazba, pojištění schopnosti splácet apod.). Nezapomeňte si pečlivě přečíst smlouvu a veškeré podmínky spojené s půjčkou. Nikdy nepodepisujte nic, čemu nerozumíte.

➡️ Čtěte také: Které informace by vás měly zajímat ještě předtím, než požádáte o půjčku?

Projděte sociální sítě a reference na internetu. Využijte internetové srovnání půjček, kde najdete banky a ověřené nebankovní společnosti. Často může být výhodnější jít do banky, ve které máte běžný účet, protože vám na něj pravděpodobně chodí příjem a banka o vás ví všechny informace. Vyřízení tak obvykle netrvá tak dlouho. Nabídka ovšem nemusí být nutně nejvýhodnější.

Obecně lze říct, že můžete jít do banky nebo nebankovní společnosti. Protože jich je na trhu spíše přetlak, omezte výběr pouze na solidní a prověřené poskytovatele. Jenže jak je poznat? Projděte jejich webové stránky. Překontrolujte adresu, podmínky půjčky, přehlednost webu a všechny informace snadno dohledatelné. Neměl by být problém s poskytováním informací zákazníkům.

Úvěry lze rozdělit na účelové a neúčelové podle účelu, na který se poskytují. Účelové mají konkrétně vymezeno, na co lze půjčené peníze využít. Mezi ně patří například úvěr na automobil, úvěr na vybavení bytu, na rekonstrukci, obvykle taktéž hypotéky a spadá do této kategorie i většina podnikatelských půjček.

Mezi neúčelové patří kontokorent, kreditní karta a různé osobní půjčky poskytnuté klientovi bez toho, aby společnost dále zkoumala, jak s penězi dlužník naloží. Často je získáte u nebankovních poskytovatelů, kteří nepotřebují účel dokladovat.

Úvěr je vhodné si brát pouze na nezbytné a dlouhodobě využitelné věci, ze kterých můžete těžit i poté, co je splatíte. Klasickým případem situace, kdy na půjčování zapomenout, jsou splátky jiných půjček. Jedná se o příklad nezdravého zadlužování a k takové situaci často dochází ve chvíli, kdy se dlužník dostane do problémů se splácením a nabyde dojmu, že když si půjčí na splátky, celý problém tím vyřeší. V tomto případě je mnohem rozumnějším řešením konsolidace, pokud má dlužník půjček víc nebo převedení úvěru k jiné společnosti s výhodnějšími podmínkami, tzv. refinancování. Obecně taktéž nelze doporučit půjčování peněz kvůli někomu jinému. I když byste rádi pomohli rodinnému příslušníkovi nebo někomu blízkému, pamatujte na to, že dluh jde na váš vrub, a když půjde do tuhého, musíte jej zaplatit vy.

➡️ Čtěte také: Co jsou špatné dluhy a jak se jich zbavit?

Podmínky získání půjčky

Požadavky banky nebo nebankovní společnosti se příliš neliší. U banky můžete mít jednodušší situaci, pokud již jste jejich klientem a máte u ní vedený běžný účet, kam vám chodí pravidelně příjem. Celý proces se často významně urychlí, protože už nemusíte dokládat příjmy. V ostatních případech trvá vyřízení bankovních půjček o něco déle, protože probíhá zdlouhavější kontrolní mechanismus. Nebankovní společnosti bývají benevolentnější a je možné získat u nich peníze se záznamem v registru nebo bez příjmu od zaměstnavatele.
Všeobecné požadavky pro schválení půjčky:

 • minimálně 18 let
 • čistý trestný rejstřík
 • trvalý zdroj příjmů
 • adresa bydliště na území ČR
 • povolení k pobytu na našem území u cizinců

Při posuzování žádosti o půjčku je vždy nutné zhodnotit klientovu bonitu, což znamená schopnost řádně a včas splácet úvěr. Věřitele zajímá věk klienta, záznamy v bankovních a nebankovních registrech, příjmy a výdaje včetně splátek úvěrů a půjček, zdroje příjmů. profese, vzdělání, rodinný stav a počet dětí. Při posuzování bonity nepostupují banky a nebankovní společnosti jednotně. Parametry mají nastavené různě.

➡️ Čtěte také: Bonita klienta: proč je důležitá a co dělat pro její zvýšení?

V podstatě vždy jsou pro sjednání úvěru nezbytné dva doklady totožnosti (občanský průkaz a řidičský průkaz, rodný list či pas). Cizinci potřebují cestovní pas nebo ID CARD vystavovaný osobám ze zemí EU a Švýcarska. Nesmí chybět doklad o trvalém příjmu a od podnikatelů daňové přiznání a potvrzení o zaplacené dani. U vyšších úvěrů budete pravděpodobně potřebovat spolužadatele – partnera, příbuzného, kamaráda atd. Taktéž je obvykle potřebný souhlas manžela nebo manželky při částce vyšší jak 300 000 Kč. Neplatí to ovšem vždy a věřitelé nemají žádnou zákonnou povinnost podpis druhého z manželů vyžadovat.

Uznatelné doklady, které prokazují váš příjem:

 • tři poslední výpisy z bankovního účtu nebo potvrzení zaměstnavatele o výši příjmů v případě zaměstnanců
 • poslední podané daňové přiznání a potvrzení o zaplacení daně, byla-li taková povinnost uložena
 • doklad o přiznání dávky u důchodců (nevztahuje se na sirotčí důchod) a osob na rodičovské dovolené
 • v případě příjmu z podílu na zisku jde o zápis z valné hromady o rozdělení zisku, výpisy z účtu potvrzující výplatu peněz nebo daňové přiznání společnosti
 • nájemní smlouva, poslední daňové přiznání u příjmů z pronájmu
 • rentiéři předloží doklad o výsluhové rentě

Výši půjčky ovlivňuje více faktorů. Přesnou částku, na kterou můžete dosáhnout, se dozvíte od vybraného poskytovatele půjčky. Pomocí kalkulaček na internetu si můžete alespoň přibližnou částku spočítat. Své šance zlepšíte přidáním spolužadatele.

Velikost splátky vypočítáte pomocí následujícího vzorce: (součet třech posledních měsíčních čistých příjmů/3) – (suma životního minima všech členů domácnosti x 1,5) – ostatní náklady na živobytí.

Příklad: Manželé Novákovi žijí v bytě na hypotéku, mají jedno malé dítě ve věku 7 let a rádi by si vzali půjčku na vybavení domácnosti. Jejich čistý měsíční příjem činí dohromady 40 000 Kč měsíčně a na hypotéku a další poplatky dávají každý měsíc 15 000 Kč. Jaká bude maximální velikost splátky?

 • Průměrný čistý měsíční příjem za poslední tři měsíce: 40 000 + 40 000 + 40 000 = 120 000/3 = 40 000 Kč
 • Životní minimum za všechny členy domácnosti: 3 550 + 3 200 + 2 420 = 9 170 Kč
 • Maximální splátka: 40 000 – (1,5 x 9 170) = 26 245 Kč. Od této částky odečteme ještě ostatní náklady, tedy 15 000 Kč a dostaneme 11 245 Kč. Manželé Novákovi by tedy teoreticky zvládli měsíčně splácet dalších 11 245 Kč, což značí poměrně slušnou výši půjčky. Je to ovšem jen hrubý odhad, který se může měnit v závislosti na podmínkách věřitele a dalších faktorech, které dodatečně mohou velikost úvěru ovlivnit.
➡️ Čtěte také: Kolik si mohu půjčit a jak zvýšit maximální výši půjčky?

Nutnou podmínkou pro získání úvěru je vždy příjem, který musí být stabilní a v čase konzistentní. Zkušební nebo výpovědní doba je tedy překážkou, pokud chcete půjčku. Řešením je vyčkat na dobu, až vám zkušební doba skončí, nebo si najít jiné zaměstnání v případě výpovědi.

Rodiče pobírající peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek a důchodci to mají trochu těžší. Samozřejmě si mohou požádat o půjčku, ale z důvodu nižšího příjmu obvykle nejde o vysoké částky a zejména v bance může být s nízkým příjmem problém. Řešením je navýšení příjmů, spolužadatel nebo popřípadě půjčka bez doložení příjmů či rychlá půjčka před výplatou.

Pro studenty jsou výhodné tzv. studentské půjčky, které mívají velmi výhodné podmínky. Nejsou ovšem pro všechny, protože častou podmínkou je věk minimálně 18 let, a pokud nemá student žádný stabilní příjem, potřebuje ručení třetí osobou (většinou rodiče). Výhodou jsou nižší úroky a odklad splátek úvěru až na dobu po dokončení studia. Na druhou stranu úroky musíte splácet po celou dobu jeho trvání. Nejsložitější pozici mají nezaměstnaní, kteří jsou vedeni na úřadu práce. Pokud pobírají podporu v nezaměstnanosti, nemohou mít žádný další příjem, a tudíž si vzít ani půjčku. Pokud si chtějí něco přivydělat, jde o nekolidující zaměstnání. Výdělek ovšem nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy. V bance tito lidé obvykle nepochodí, ale i zde lze problém vyřešit půjčkou bez doložení příjmů.

Každá banka i nebankovní společnost musí podle zákona nahlédnout do registrů dlužníků a ověřit si, zda má klient negativní záznam, je proti němu vedena exekuce či je v insolvenci. Ne vždy to ale znamená, že žádnou půjčku nedostanete. Šanci máte s půjčkou bez registru, kterou poskytují některé nebankovní společnosti. Ty zkoumají bonitu žadatele o něco méně přísně. Pokud prokážete dostatečnou finanční rezervu i po zaplacení splátek a všech výdajů, máte velkou šanci půjčku bez registru získat.

Většinou jde o menší a krátkodobé půjčky, kde počítejte s vyššími úroky nebo poplatky. Podobným způsobem můžete získat peníze v případě insolvence či běžící exekuce. Buďte ale opatrní a dobře zvažte, zda jste schopni půjčku splácet a opravdu ji potřebujete.

Podnikatelé patří mezi časté zájemce o půjčku, ovšem ne vždy je jim vyhověno. Větší šanci mají živnostníci, kteří požadují nižší úvěr a nejlépe mají u vybrané banky vedený podnikatelský účet. Obvykle mohou využít různé rychlé úvěry, kontokorenty a investiční úvěry. Některé instituce poskytují do určité částky úvěr bez nutnosti dokládat daňové přiznání, což je ideální pro začínající podnikatele. Ti obecně mohou mít problém získat potřebný obnos, a tak využívají nabídky nebankovních společností, které často nabízí řešení pro podobné případy.

➡️ Čtěte také: Kde vzít peníze při rozjezdu podnikání

Průběh sjednání úvěru

 1. Řádně vyplněnou poptávku po půjčce pečlivě zkontrolujte. Nezapomeňte uvést požadovanou výši úvěru, dobu splatnosti a další dostupné parametry.
 2. Po odeslání poptávky následuje žádost o vyplnění osobních údajů, velikosti vašich příjmů apod. Obsah formuláře vždy záleží na vybraném poskytovateli.
 3. Nyní nastává fáze čekání na výsledek vaší žádosti, kterou zpracovává systém a během několika minut vám pravděpodobně pošle výsledek.
 4. V některých případech vás telefonicky kontaktuje operátor ohledně doplnění některých informací.
 5. Když je všechno v pořádku, přijde informace o schválení nebo neschválení půjčky, zpravidla formou SMS, e-mailem nebo telefonicky.
 6. Pokud máte půjčku schválenou, následuje podpis smlouvy a můžete se těšit na peníze z půjčky.
U rychlých půjček většinou není nutné doplňovat další informace. V podstatě stačí jen vaše osobní údaje, výpis z bankovního účtu a mobilní telefon. Po schválení vám přijdou peníze na účet v podstatě okamžitě.

Nahrávání dokladů je velmi jednoduché. Stačí vyfotit dva doklady totožnosti s obou stran a k tomu taktéž potvrzení o výši příjmu. Variantou jsou i výpisy z bankovního účtu, které si stáhnete online. Všechny potřebné dokumenty, jejichž počet vám sdělí poskytovatel, pak nahrajete do webového formuláře.

Schválení online půjčky probíhá obvykle velmi rychle. Po odeslání žádosti dostanete nejčastěji SMS zprávu o výsledku. Tuto informaci vám mohou zaslat i na e-mail, popřípadě vás telefonicky kontaktovat. Systém ověří vaši totožnost a rizikovost (bonitu). Pokud je žádost schválena, následuje podpis smlouvy. Ten může být elektronický, máte-li tuto možnost, listiny si také můžete vytisknout, podepsat a následně oskenovat a v určitých případech přijede kurýr s potřebnými dokumenty až k vám domů. Někteří věřitelé také požadují ověření vašeho bankovního účtu zasláním 1 Kč (částka není pevně stanovená a může se i lišit). Jakmile je z vaší strany vše vyřízené, přijdou vám obratem peníze na účet.

Informaci o tom, zda vám byla půjčka schválena či nikoliv získáte obvykle velmi rychle. Nejedná se ovšem o výplatu peněz, ale jen o sdělení výsledku vaší žádosti. U nebankovních půjček víte výsledek prakticky okamžitě. Bankám trvá schvalovací proces o něco déle, ovšem záleží na druhu půjčky. U menších částek, kontokorentů či kreditních karet víte výsledek taktéž velmi rychle, u větších úvěrů trvá schvalování delší dobu, protože musíte dokládat více dokumentů.

Půjčku vám poskytovatel nedá v případě, že máte nízké příjmy, které dostatečně nekryjí veškeré náklady na život a bydlení všech nezaopatřených členů domácnosti, máte příliš vysoké výdaje, nevyhovující věk s ohledem na výši půjčky. Dostupnost úvěru ovlivňuje taktéž dosažené vzdělání a počet dětí. Více dětí stojí více peněz a s tím jde ruku v ruce vaše schopnost splácet.

Velmi důležitým faktorem je pak záznam v některém z registru dlužníků. Pro vybraného věřitele je velké plus nějaký záznam o tom, že jste už někdy peníze půjčené měli a bez problémů je splatili a na druhou stranu překážka v případě, že máte v registrech evidované jakékoliv dluhy po splatnosti. To mohou být nezaplacené faktury za energie, mobilní telefon a další služby, různé půjčky apod.

➡️ Čtěte také: 5 nejčastějších důvodu zamítnutí půjčky

Pokud je vaše žádost schválena, můžete mít peníze na účtu během pár minut nebo nejpozději v následujících dnech. Výsledek ovlivňuje více proměnných. Záleží na tom, zda jste vše vyplnili správně a dodali veškeré požadované dokumenty, je pracovní den, žádáte v bance nebo v nebankovní společnosti, a také výše a typ půjčky.

Krátkodobé půjčky před výplatou máte na účtu během 15 minut, peníze z dlouhodobé půjčky například ve formě spotřebitelského úvěru, na nákup auta apod. vám mohou přijít až za několik dnů. Celý proces významně urychlí, když si připravíte potřebné doklady totožnosti, potvrzení o výši příjmů (je-li vyžadováno), kontaktní informace o vašem zaměstnavateli, daňové přiznání, důchodový výměr apod.

V sobotu a v neděli si lze půjčit snadno a rychle i přesto, že klasické bankovní transakce neprobíhají. Možnosti přesto existují. Tou první jsou hotovostní půjčky, kdy k vám domů přijede kurýr s potřebnými dokumenty a částkou k výplatě. Peníze z této půjčky lze vyzvednout taktéž na čerpacích stanicích, trafikách v nákupních centrech nebo na terminálech sázkových kanceláří.

Druhou možností je využití okamžité platby. Tato služba znamená, že peníze se na účet příjemce připisují během několika vteřin bez ohledu na denní či noční hodinu nebo den v týdnu.

Podle zákona máte možnost odstoupit od smlouvy o spotřebitelském úvěru do 14 dnů od jejího uzavření. Pokud získáte lepší nabídku v této lhůtě, nemusíte v podstatě řešit takřka nic. Jen oznámíte písmeně svůj úmysl a vrátíte půjčené peníze. Někdy se setkáte s delší dobou, kdy máte možnost bezplatně od smlouvy odstoupit. Obvykle takovou výhodu nabízí nebankovní společnosti.

Můžete se také zkusit domluvit na výhodnějších podmínkách u současného poskytovatele. Často nabídnou minimálně stejně výhodné sazby jako konkurenční společnost a v nejednom případě i výhodnější.

Smlouva o úvěru obsahuje vysvětlení všech důležitých informací a musí mít vždy písemnou podobu. Mimo osobních údajů se uvádí veškeré parametry sjednaného úvěru. V některých případech je ve smlouvě o úvěru rovnou uvedené i pojištění sjednané přímo s půjčkou a další nepovinné údaje.

Musí obsahovat:

 • název úvěru a jeho parametry
 • způsob splácení a datum splátky
 • případné sankce, pokud se opozdíte se splácením
 • výši úvěru
 • úrokovou sazbu
 • RPSN
 • poplatky za sjednání a vedení úvěru
 • informaci o celkové částce, kterou klient zaplatí
 • číslo účtu, kam má klient posílat pravidelné splátky

V případě online půjček nemusíte chodit na žádnou pobočku. U krátkodobých půjček před výplatou stačí vyplněný formulář, vaše údaje, okopírované doklady a někdy výpis z účtu k tomu, abyste peníze získali. U větších částek vám přijde smlouva e-mailem, vy ji vytisknete, podepíšete a pošlete taktéž elektronicky, poštou nebo donesete osobně na pobočku. U některých půjček se podpis smlouvy řeší návštěvou kurýra či obchodního zástupce.

Před podpisem smlouvy důkladně zvažte, zda půjčku v dané výši skutečně potřebujete a dokážete ji pravidelně a včas splácet. Myslete zejména na dlouhodobý horizont. Nejednejte ukvapeně a porovnávejte dostupné nabídky. Rozhodující není jen výše úroků, ale kompletní poplatky spojené s vybranou půjčkou a sankce v případě, že se opozdíte se splátkou. Celou smlouvu vždy přečtěte slovo od slova a žádné pasáže nepřeskakujte. Ze zákona musíte taktéž obdržet předsmluvní formulář s podrobnými informacemi o půjčkách. Zodpovědný poskytovatel má taktéž všechny úvěrové podmínky a sazebník dostupný na webových stránkách k prostudování.

➡️ Čtěte také: Které informace by vás měly zajímat ještě předtím, než požádáte o půjčku?

Klienti mohou odstoupit od smlouvy o úvěru bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od uzavření této smlouvy podle zákona o spotřebitelském úvěru. Pokud tato lhůta již uplynula, lze půjčku předčasně splatit. Výše poplatků za tento úkon není přesně stanovena. Společnost má však právo požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů. Obvykle se tato částka pohybuje kolem 0,5 % až 1 %. Částku k doplacení si ověříte v internetovém bankovnictví nebo kontaktováním poskytovatele půjčky.

Splácení půjčky

U půjček v hotovosti platíte obchodnímu zástupci poskytovatele v pravidelných intervalech domluvené splátky. Po každé splátce vám musí vystavit doklad o uhrazení.

Bezhotovostní online půjčky platíte splátku na bankovní účet společnosti, která vám poskytla půjčku. Veškeré informace k platbě najdete ve smlouvě o úvěru. Splátku můžete posílat bankovním převodem, inkasem, složenkou podanou na poště nebo vkladem hotovosti v bance. Některé banky vyžadují, aby měl klient současně s úvěrem u nich i bankovní účet, ze kterého si pak platby automaticky strhávají. U všech variant splácení dbejte především na dodržování termínů plateb, abyste se nedostali do prodlení se splátkami.

Navýšení úvěru znamená, že si necháte zvýšit aktuální úvěrový limit. Více peněz můžete získat po zaplacení určité částky z původního jistiny a obvykle je celá transakce podmíněna dodatkem ke smlouvě. Poskytovatele tuto možnost poskytují až po určité době a často za podmínky, že máte velmi dobrou bonitu, zvýšil se vám příjem a nejste v žádném prodlení se splátkami. Velmi často se navýšení úvěru dělá prostřednictvím konsolidace, či refinancování půjček.

Vkládat mimořádné splátky nebo rovnou celou půjčku jednorázově doplatit není problém. Obvykle je tento krok zdarma, ovšem v některých případech po vás může poskytovatel požadovat náhradu nákladů, které mu kvůli tomu vzniknou. Výši nákladů upravuje zákon a může dosáhnout maximální 0,5 % z předčasně splacené částky, pokud do konce úvěru zbývá doba kratší než jeden rok a maximálně 1 %, když zbývá k doplacení více než jeden rok.

Zákon o daních z příjmů umožňuje odečítat úroky úvěrů na bydlení až do výše 300 000 Kč. Od 1.1. 2021 platí změna a částka se snížila na 150 000 Kč. U vyšší sazby jste si mohli odečíst až 45 000 Kč ročně, nově se částka snížila na 22 000 Kč ročně. Nárok má každý plátce hypotéky a úvěru ze stavebního spoření, pokud si úvěrem naplňuje bytovou potřebu. Může jít taktéž o bytovou potřebu rodiny. Úroky mohou takto odečítat zaměstnanci i OSVČ, pokud jim vznikl takový zisk, aby jim vznikla daňová povinnost.

Trochu matoucí pak mohou být podnikatelské úvěry. OSVČ si mohou úroky odečíst v rámci výdajů, s.r.o. odečítá v rámci nákladů. Ovšem za podmínky, že se jedná o úvěr na nákup určený pro podnikání (např. materiál, zboží, stroje, budova apod.).

U jednorázových půjček je doba splácení (od krátkodobých na pár týdnů až po dlouhodobé na několik let) daná předem ve smlouvě a stejně tak i výše splátky. Obojí si obvykle volíte při sjednávání půjčky a banky i nebankovní společnosti jsou v tomto ohledu poměrně benevolentní. Doba splacení přímo souvisí s výší splátky a za určitých okolností ji lze dodatečně změnit. Klient o to musí poskytovatele požádat a dohodnout se na nových podmínkách. V případě snížení částky splátky je nutné počítat s delší dobou splácení, a tedy s tím, že vás vyjde půjčka o něco dráž.

U opakovaných úvěrů (revolvingových) čerpáte peníze opakovaně a průběžně splácíte. Proto jsou sjednávány na dobu neurčitou a doba splácení se řídí tím, zda máte aktuálně nějakou částku vybranou a kolik máte splacení. Pokud jste takový úvěr (standardně kreditní kartu či kontokorent) zrovna doplatili do schváleného limitu, nesplácíte nic, dokud zase nějaké peníze nevyberete.

➡️ Čtěte také: Je lepší zvolit dlouhodobou nebo krátkodobou splatnost půjčky?

V případě bankovní půjčky si zbývající částku i doplacení úvěru snadno ověříte ve svém internetovém bankovnictví. U nebankovních půjček můžete kontaktovat poskytovatele a zjistit, jak na tom jste. Pokud jste půjčku úplně doplatili, budete kontaktováni finanční společností a zároveň můžete očekávat také písemné potvrzení, které dokládá, že jste vše řádně a včas zaplatili. Takové potvrzení vyžadujte vždy, protože slouží zároveň jako možná budoucí ochrana v případě nějakých nejasností. Vy následně můžete zrušit případný trvalý příkaz, popřípadě povolení k inkasu.

Problémy se splácením

Občas se stane, že na splátku prostě zapomenete, nemáte k danému datu na účtu peníze nebo přijde jiná závažná skutečnost a splátka zkrátka neodejde včas. Zpoždění o den až dva obvykle velký problém nebývá, pokud se neopakuje s železnou pravidelností. Delší prodlení už konzultujte určitě s poskytovatelem půjčky a sdělte taktéž datum, kdy splátka od vás odejde.

Společnosti jsou v případě pozitivní aktivity klienta obvykle velmi benevolentní a jednorázové zpoždění tolerují. Pokud ovšem nebudete komunikovat a platbu odešlete například až za 14 dnů, může vám být naúčtovaný poplatek za pozdní platbu ve výši, která bývá uvedena v úvěrové smlouvě.

Jakmile se ocitnete v prodlení se splátkami, začněte ihned celou situaci řešit. Předejdete celé řadě vážných problémů. Společnosti jsou obvykle velmi vstřícné a snaží se pomoci. Každý případ je řešen individuálně a vy se můžete například domluvit na odkladu splátek, úpravě splátkového kalendáře, snížení pravidelných splátek a prodloužení doby splatnosti úvěru. Pokud máte pojištění schopnosti splácet, může vám v případě ztráty zaměstnání nebo v dlouhodobé nemoci pomoci pojišťovna.

V případě ztráty zaměstnání, nemoci nebo nějakého problému, kvůli kterému se vám razantně na delší dobu sníží příjmy, můžete požádat o odložení splátek úvěru. Je nutné kontaktovat poskytovatele a obvykle vyplnit formulář s žádostí o odklad. Obvykle je tento úkon zpoplatněn jednorázovým poplatkem a odklad splátek lze vyřídit jen jednou za dobu trvání úvěru. Délka odkladu bývá kolem 3 až 6 měsíců. Stále ale musíte platit úroky z úvěru a při podání žádosti nesmíte být v prodlení se splácením.

Po ukončení tohoto období vám splátky rozloží do zbývajících měsíčních splátek. Jejich celkový počet zůstane stejný. Berte na vědomí, že tento odklad se zaznamenává do úvěrového registru a všichni vaši spoludlužníci, ručitelé apod. musí souhlasit. V případě, že máte sjednané pojištění schopnosti splácet, kontaktujte nejdříve svou pojišťovnu a řešte svůj problém s ní.

Pokud je výše splátek nad vaše síly, máte několik možností, jak situaci řešit. První je prodloužení splatnosti úvěru. Tím se sníží splátky na menší částku. Prodloužením splatnosti ovšem zaplatíte víc na úrocích. Další možností je konsolidace, jestliže máte více půjček. Takto je sloučíte do jedné s jednou úrokovou sazbou a jednou splátkou, která je obvykle nižší než stávající. Využít lze taktéž refinancování, kdy nahradíte jeden úvěr novým s lepšími podmínkami. V tomto případě delší dobou splatnosti a menšími splátkami. Nabídky společností si vždy porovnejte, abyste vybrali tu nejlepší a nejvýhodnější.

Důsledky nesplácení úvěru jsou velmi nepříjemné a vždy je lepší potížím, které v takové situaci nastanou, předcházet včasnou komunikací a aktivním řešením problému. V případě spotřebitelského úvěru jsou klienti vyzváni k úhradě prostřednictvím upomínek. První je často zdarma, další už zpoplatněné. Zároveň klientovi nabíhá smluvní pokuta v dohodnuté výši za každý den prodlení z částky, která mu zbývá doplatit.

➡️ Čtěte také: Důsledky neplacení půjčky

V krajních případech dochází až k zesplatnění úvěru, kdy poskytovatel vyčerpá všechno ostatní možnosti, jak donutit klienta splácet a prohlásí dluh za ihned splatný. Klient musí do určitého data uhradit celou zbývající dlužnou částku najednou. Pokud tak neučiní, může peníze vymáhat prostřednictvím soudů a exekutorů nebo pohledávku úplně odprodat. S tím je samozřejmě spojen zápis do registru dlužníků a výrazné navýšení dluhu o pokuty, soudní výlohy, náklady exekuce apod. Všechny podmínky a situace, ve kterých se k zesplatnění úvěru přistupuje, jsou popsány ve smlouvě o úvěru.