Co je nekolidující zaměstnání a komu se vyplatí?

Autor: Ján Schneider

1.2.2021 (Čtení na 5 minut)

Blog

Jste jeden z "pracujících nezaměstnaných?". Pokud ano, jistě víte, o čem píšeme. Pokud ne, čtěte také, dozvíte se důležité informace. Každý, kdo splnil zákonné podmínky evidence na úřadu práce, si může přivydělat. Kolik a za jakých podmínek, ale určuje stát příslušnou legislativou. Jde o takzvané nekolidující zaměstnání. Posvítíme si na podmínky, výhody a nevýhody tohoto opatření na trhu práce v České republice

Co to je nekolidující zaměstnání?

Prakticky jde o státem povolené přivýdělky. Pro všechny, kteří chtějí být evidováni na úřadu práce. Pokud si ale vedle evidence přivyděláváte, na podporu zapomeňte. Stát za vás bude platit pouze zdravotní pojištění. Kromě toho máte oznamovací povinnost. Tedy výkon takové činnosti a výši odměny ohlásit a doložit úřadu práce. Pokud státem stanovený limit přivýdělku překročíte, vyřadí vás z evidence. Kromě toho máte také povinnost součinnosti s úřadem práce.

Výhody

 • stát během evidence přispívá na zdravotní pojištění
 • doba evidence se započítává jako účast na důchodovém pojištění
 • možnost přivydělat si, ale maximálně polovinu minimální mzdy

Nevýhody

 • možnost přivýdělku činí maximálně polovinu minimální mzdy
 • ohlašovací povinnost úřadu práce
 • povinnost součinnosti s úřadem práce
 • nekolidace s podporou a jinými dávkami

Zákonné limity nekolidujícího zaměstnání 2021

 • činnost na základě pracovního nebo služebního poměru
 • činnost na základě dohody o pracovní činnosti
 • měsíční výdělek nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy
 • v roce 2022 je povolen maximální hrubý příjem v souběhu s evidencí 8 100 Kč

Jaká jsou výdělková omezení, když jste „na pracáku“?

Z pohledu zákonodárce motivační, z pohledu nezaměstnaného ani moc ne, protože omezení jsou prostě omezení. Zkusme být ale objektivní: jestli chce někdo pracovat, proč chce nadále zůstávat v evidenci „na pracáku“ a pobírat z toho plynoucí výhody? Model existující v naší zemi musíme tudíž považovat za spravedlivý. Zejména proto, aby státní sociální síť mohla zachytit ty, kteří pomoc potřebují.

Podmínkám státu na přivýdělky vedle evidence se tedy nevyhnete. Ani tak, že si budete vydělávat dvěma či více činnostmi. Výdělky se totiž sčítají a stát vám jednoduše nedovolí vydělat během evidence na úřadu práce více. Chce vás totiž motivovat, abyste si našli zaměstnání. Pokud však zkombinujete více smluv s nižšími příjmy, může se vám to vyplatit na daních. Pro úplnost: pokud jste v evidenci, podnikání je nepřípustné.

VĚDĚLI JSTE, ŽE ...

... od 29.7. 2017 není možné přivydělávat si vedle evidence na základě dohody o provedení práce?

Státu se totiž nelíbil vysoký počet dlouhodobě nezaměstnaných, kteří si takto přivydělávali. Z evidovaných uchazečů o zaměstnání, využívajících nekolidující zaměstnání, to bylo až 95 %. Pokud doložili, že vydělávali méně než 10 tisíc, do státní pokladny neodváděly nic.

„Pracující nezaměstnaní“ si každý rok mírně přilepší

Minimální mzda se totiž každoročně zvyšuje, přesněji valorizuje. Tím pádem roste i výše přivýdělku v nekolidujícím zaměstnání. V roce 2022 stoupla minimální mzda na 16 200 Kč. Tudíž šla nahoru i maximální suma přivýdělku při evidenci o 500 Kč, tedy celkem na 8 100 Kč brutto.

V následujícím grafu vidíte, že od roku 2013 se maximální státem povolený příjem v souběhu s evidencí zvýšil téměř o dvojnásobek.

Vývoj maximálního přivýdělku při evidenci na úřadu práce

Kdy si můžete přivydělat legálně?

Kdykoli a pokud nejste v evidenci „na pracáku“, tak i kolik chcete, spíše tedy kolik zvládnete. Pokud ale v evidenci jste, musíte z důvodu solidarity a spravedlnosti akceptovat omezení výše přivýdělku. Přivydělat si s dovolením státu, tedy legálně, můžete, když:

 • při registraci nesplňujete podmínky vyplácení podpory v nezaměstnanosti
 • nárok na podporu vznikne až po registraci
 • skončila vám podpůrčí doba – tedy vyplácení podpory (podpůrčí doba je u uchazečů do 50 let 5 měsíců, od 50 do 55 let 8 měsíců, nad 55 let 11 měsíců)

Vyplatí se to? Přijde na to, komu

Letos je tedy maximální přivýdělek při evidenci na úřadu práce 8 100 Kč. Ale pouze v trvalém pracovním poměru nebo na dohodu o pracovní činnosti. Je na diskusi, zda jsou limity nekolidujících zaměstnání motivační. Podle státu je nekolidující zaměstnání pouze jedním z prvních kroků směřujících k trvalému uplatnění na trhu práce. V každém případě je využití nekolidujících zaměstnání pro mnohé evidované vítaným přilepšením.

Pracovat za polovinu minimální mzdy a vzdát se podpory se nevyplatí tomu, kdo má na podporu nárok. Protože podpora je obvykle řádově vyšší než polovina minimální mzdy. A pokud nárok na podporu máte a začali byste si "přivydělávat" načerno, s podporou a dalšími výhodami evidence se můžete rovnou rozloučit. Samozřejmě se to vyplatí tomu, kdo nemá nárok na podporu, sociální a jiné dávky státu. A určitě se to vždy vyplatí každému, kdo vedle evidence nechce dělat „načerno”.

Zdroje: Úřad práce ČR | Český statistický úřad

Líbí se vám tento článek? Sdílejte to se svými přáteli

Sdílet na Facebooku