Co je nekolidující zaměstnání a komu se vyplatí?

Autor: Ján Schneider

29.1.2020 (Čtení na 5 minut)

Blog

Jste jeden z "pracujících nezaměstnaných?". Pokud ano, jistě víte, o čem píšeme. Pokud ne, čtěte také, dozvíte se důležité informace. Každý, kdo splnil zákonné podmínky evidence na úřadu práce, si může přivydělat. Kolik a za jakých podmínek, ale určuje stát příslušnou legislativou. Jde o takzvané nekolidující zaměstnání. Posvítíme si na podmínky, výhody a nevýhody tohoto opatření na trhu práce v České republice

Co to je nekolidující zaměstnání?

Prakticky jde o státem povolené přivýdělky. Pro všechny, kteří chtějí být evidováni na úřadu práce. Pokud si ale vedle evidence přivyděláváte, na podporu zapomeňte. Stát za vás bude platit pouze zdravotní pojištění. Kromě toho máte oznamovací povinnost. Tedy výkon takové činnosti a výši odměny ohlásit a doložit úřadu práce. Pokud státem stanovený limit přivýdělku překročíte, vyřadí vás z evidence. Kromě toho máte také povinnost součinnosti s úřadem práce.

Výhody

 • stát během evidence přispívá na zdravotní pojištění
 • doba evidence se započítává jako účast na důchodovém pojištění
 • možnost přivydělat si, ale maximálně polovinu minimální mzdy.

Nevýhody

 • možnost přivýdělku činí maximálně polovinu minimální mzdy
 • ohlašovací povinnost úřadu práce
 • povinnost součinnosti s úřadem práce
 • nekolidace s podporou a jinými dávkami.

Zákonné limity nekolidujícího zaměstnání

 • činnost na základě pracovního nebo služebního poměru
 • činnost na základě dohody o pracovní činnosti
 • měsíční výdělek nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy
 • v roce 2020 je povolen maximální hrubý příjem 7 300 Kč.

Podmínkám státu na přivýdělky vedle evidence se nevyhnete. Ani tak, že si budete vydělávat dvěma činnostmi. Výdělky se totiž sčítají a stát vám jednoduše nedovolí vydělat více během evidence na úřadu práce. Chce vás totiž motivovat, abyste si našli zaměstnání. Pokud však zkombinujete více smluv s nižšími příjmy, může se vám to vyplatit na daních.

VĚDĚLI JSTE, ŽE ...

... od 29.7. 2017 není možné přivydělávat si vedle evidence na základě dohody o provedení práce?

Státu se totiž nelíbil vysoký počet dlouhodobě nezaměstnaných, kteří si takto přivydělávali. Z evidovaných uchazečů o zaměstnání, využívajících nekolidující zaměstnání, to bylo až 95%. Pokud doložili, že vydělávali méně než 10 tisíc, do státní pokladny neodváděly nic.

"Pracující nezaměstnaní" si každý rok mírně přilepší

Minimální mzda se totiž každoročně zvyšuje, resp. valorizuje. Tím pádem stoupne i výška přivýdělku v nekolidujícím zaměstnání. V roce 2020 to bude o 625 Kč více, než v roce 2019, tedy celkem 7300 Kč brutto. V následujícím grafu vidíte, že od roku 2013 se maximální příjem zvýšil téměř o dvojnásobek.

Vývoj maximálního přivýdělku při evidenci na úřadu práce

Vyplatí se to? Přijde na to, komu

Letos je tedy maximální přvýdělek při evidenci na úřadu práce 7 300Kč. Ale pouze v trvalém pracovním poměru, nebo na dohodu o pracovní činnosti. Je na diskusi, zda limity nekolidujících zaměstnání jsou motivační. Podle státu je nekolidující zaměstnání pouze jeden z prvních kroků směřujících k trvalému uplatnění na trhu práce. V každém případě je využití nekolidujících zaměstnání pro mnohé evidované vítaným přilepšením.

Pracovat za polovinu minimální mzdy a vzdát se podpory se nevyplatí tomu, kdo má na podporu nárok. Protože podpora je obvykle řádově vyšší než polovina minimální mzdy. A pokud nárok na podporu máte a začali byste si "přivydělávat", s podporou se můžete rovnou rozloučit. Samozřejmě se to vyplatí tomu, kdo nemá nárok na podporu, sociální a jiné dávky státu. A určitě se to vždy vyplatí každému, kdo vedle evidence nechce dělat „načerno”.

Zdroje: Úrad práce ČR

Líbí se vám tento článek? Sdílejte to se svými přáteli

Sdílet na Facebooku