Ručit, či neručit? To je otázka…

Autor: Ján Schneider

28.7.2020 (Čtení na 5 minut)

Blog

...přímo shakespearovská. Aby to nebyla jenom taková konverzační jednoaktovka, dotazů je víc: Kdo může být ručitelem? Čím lze ručit? Co je to ručitelské prohlášení? Kdo je spoludlužník a co je to zástava? Čtěte sumarizaci základních informací o půjčkách s ručitelem a bez něj.

Pojmologie

Úvěr – je závazek poskytnout peněžní prostředky v dohodnuté výši. Oproti závazku dlužníka vrátit poskytnutou částku v dohodnuté době věřiteli a zaplatit úroky nebo jiné náklady.

Ručitel – je ochoten zaručit se za závazek dlužníka a splácet jeho dluh, pokud ho dlužník splácet nebude.

Ručení – je definováno v Občanském zákoníku, podle něj se ručitelem stává osoba, která se k ručení písemně zaváže ručitelským prohlášením. To může být samostatné, nebo součástí smlouvy.

Spoludlužník – je ochoten podílet se do 100 % na splácení dluhu spolu s dlužníkem.

Zástava nebo záruka – zajištění ve formě vlastnického práva k majetku ve vlastnictví dlužníka věřiteli, sloužící k zajištění splacení dluhu nebo závazku.

Hypoteční úvěr – jeho splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Zástavou je obvykle nemovitost financovaná úvěrem, ale není to podmínkou.

„Americká hypotéka“ – hypoteční úvěr, který neslouží k pořízení nemovitosti. Dlužník ručí vlastněnou nemovitostí.


Věděli jste, že...
... že koronakrize nezastavila úvěrový trh?

Také proto, že Česká národní banka v dubnu a červnu 2020 bezprecedentně uvolnila limity hypoték. Uvolnění je pozitivní zprávou pro žadatele i poskytovatele hypoték.

S ručením, nebo bez?

Z pohledu možných komplikací je výhodnější požádat o půjčku bez ručitele. „Vtáhnout“ do závazku úvěru třetí osobu je výhodné v jediném případě: pokud jsou podmínky lepší než u půjčky bez ručitele. V tomhle případě je fér, aby ručitel věděl, co všechno za dlužníka riskuje.

Kdy je ručitel nevyhnutelný?

Když je klient méně bonitní či žádá vysokou částku, měl by počítat s tím, že banka bude chtít záruky. Ručitel je jednou z možností zaručení úvěru. Ručitel se ale nemusí podílet na splácení jako spoludlužník. Pomůže úvěr získat, ručí za jeho splácení. A pokud dojde k nesplácení dlužníkem, je povinen dluh splatit.

Kdo může být ručitelem?

  • každý plnoletý občan žijící v České republice
  • bez negativních záznamů v registrech dlužníků
  • s minimálně stejnou bonitou jako žadatel.

Některé banky omezují i horní věkovou hranici, v principu by měl být ručitel v čase splácení v produktivním věku. Manželé si nemohou ručit navzájem, jsou totiž „ručitelé ze zákona“. Banka je při žádosti o úvěr posuzuje společně. Ručitelé jsou často blízcí příbuzní, přátelé nebo dobří známí.

Čím a jak lze ručit?

Prakticky čímkoliv, co má hodnotu. Nejběžnější je ručení nemovitostí, ale i movitým majetkem. Ručení má formu, zástavy, směnky, záruky závazku ručitele. Každý, kdo se rozhodne ručit za dluh jiné osoby, by měl tento krok pečlivě zvážit. Zejména si prověřit solventnost dlužníka a prostudovat podmínky. Ideálně s právníkem, pozor na učebnicové „směnky psané na ubrousku“.


Náš tip

Navzdory uvolnění hypotečního trhu v souvislosti s koronakrizí buďte obezřetní. V nejistých časech by mělo být zvažování ručit jiné než před vypuknutím pandemie. Uvážlivější a odpovědnější.

Ručení je odpovědnost i riziko

Ručitel je člověk, který ručí za dluh jiného člověka celým svým majetkem. Krom toho – v případě, že dojde k plnění ručitelského závazku – riskuje i své dobré jméno. A také bonitu u finančních institucí. Proto je nevyhnutelné tento vážný životní krok pečlivě zvážit. Jestli vám člověk, za kterého ručíte, opravdu stojí za ručení vším, co máte, je to šťastný člověk.

Zdroje: Česká národní banka / Česká bankovní asociace / Sbírka zákonů České republiky

Líbí se vám tento článek? Sdílejte to se svými přáteli

Sdílet na Facebooku