Bonita klienta: proč je důležitá a co dělat pro její zvýšení?

Autor: Martina Mádlová

16.4.2021 (Čtení na 10 minut)

Blog

O poskytnutí úvěru bankou či jinou seriózní společností rozhoduje hlavně bonita žadatele a hodnota úvěrového skóre. Důkladné prověření schopnosti splácet je zakotveno v legislativě a kritéria se neustále zpřísňují. Na druhou stranu je faktem, že mnoho lidí vlastně pojem „bonita“ a „úvěruschopnost“ dobře nezná a neví, jaké parametry jsou pro získání půjčky rozhodující. Pojďme společně pochopit, proč je bonita klienta důležitá, jaké faktory ji ovlivňují a co dělat, když vám kvůli nízkému skóre půjčku neschválí.


Co je bonita klienta a jaký má účel?

Bonita, zjednodušeně řečeno, vyjadřuje důvěryhodnost a zároveň schopnost žadatele o půjčku dostát svým závazkům, které vůči úvěrové společnosti má.

Každá banka nebo nebankovní společnost, která poskytuje půjčky klientům, se vystavuje riziku. To se zvyšuje spolu s výší dluhu a také se snižující se bonitou klienta. Pokud nebude dlužník splácet včas a dohodnutou částku, musí peníze od něj vymáhat a často je to cesta velmi složitá a trnitá. Právě proto je vhodné riziko eliminovat na minimum a poskytnout úvěr pouze těm klientům, kde existuje vysoká pravděpodobnost bezproblémového splácení dluhu – mají dostatečnou bonitu.


Věděli jste…
...že, povinnost zjišťovat bonitu klienta ukládá zákon o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb, konkrétně §86 Posouzení úvěruschopnosti žadatele?

Z něho vyplývá, že úvěr nemůže dostat žadatel, který nebude schopný úvěr splácet. Pokud by banka přesto peníze půjčila a byl by takový případ prokázán, může dojít k anulování smlouvy a klient vrací pouze jistinu.


V legislativně není stanoveno, jakým způsobem má být bonita vypočítána. Není dokonce ani výjimkou, že vám v jedné bance žádost zamítnou a ve druhé projdete bez problémů. Faktorů, které výsledek ovlivňují je celá řada od osobních údajů až po příjmy a úvěrovou historii.


➡️ Čtěte také: 5 nejčastějších důvodů zamítnutí půjčky

Čím méně je klient bonitní, tím větší úrokovou sazbu banka požaduje a naopak. Je to proto, aby nějakým způsobem kompenzovala úvěrové riziko.

Hodnocení bonity klienta

Význam bonity klienta je pro banku opravdu velký a hodnotí celou škálu různorodých faktorů. Protože není bonita přenosná, má každá banka a nebankovní společnost svůj vlastní systém hodnocení klientů. Konečné posudky tedy nebudou vždy stejné. Přesto se na většině aspektů shodují a patří mezi ně:

Demografické a sociologické údaje

 • Věk klienta: mladší lidé mají větší šanci získat úvěr než lidé vyššího věku. Také obvykle dosáhnou na lepší podmínky. Pro banku představují menší riziko.
 • Pohlaví: je to překvapivé, ale často mají ženy vyšší šanci a lepší podmínky než muži. Banky se řídí statistikami, které ukazují na zodpovědnější splácení žen oproti mužům.
 • Vzdělání: čím vyšší vzdělání žadatel má, tím lépe je ohodnocena jeho bonita.
 • Profese: lékař či advokát budou hodnoceni pravděpodobně lépe než zedník, byť z hlediska příjmů na tom mohou být úplně stejně.
 • Rodinný stav: velkou roli hraje především počet dětí, které máte. S přibývajícími závazky začínáte být pro banku více rizikoví.
 • Bydliště: taktéž bydliště má vliv na vaši úvěruschopnost. Rozhoduje lokalita, zda bydlíte ve vlastním nebo v pronájmu a zda se zdržujete na trvalém bydlišti nebo přechodném.

Mladí lidé častěji splácí své závazky, což dokazuje i průzkum společnosti KRUK, kde 80 % Čechů mezi 18 až 30 lety své závazky platí včas a bez problémů. Proto mají větší šanci získat úvěr, který potřebují.

Faktory týkající se financí a příjmy

Obrovskou roli hrají samozřejmě příjmy žadatele, jeho výdaje nebo záznamy v registrech dlužníků. Příjmy musí být hlavně v čase stálé, čímž se zvyšuje pravděpodobnost, že o ně potencionální dlužník v budoucnu nepřijde.

Jedná se o příjmy ze zaměstnání, rodičovské dávky, příjmy z pronájmu, důchody a podnikání, přičemž platí, že na každý druh příjmu se vztahují jiná pravidla. U zaměstnanců je to především smlouva na dobu neurčitou, nesmí být ve zkušební nebo výpovědní lhůtě apod.


Náš tip

Rodiče na rodičovské dovolené, důchodci a lidé s malými příjmy obecně se získáním půjčky mohou mít problém, protože jsou pro banku rizikoví. Problém může vyřešit kontokorent k bankovnímu účtu, kreditní karta nebo půjčky bez doložení příjmů.


Pravidelné výdaje

Pravidelné výdaje jsou dalším důležitým faktorem, který ovlivňuje, jak bonitní klient jste. Mezi běžné výdaje se počítá:

 • nájemné za bydlení,
 • pojištění,
 • výživné na děti,
 • splátky leasingu,
 • ostatní úvěry, kreditní karty a kontokorenty,
 • ručitelské závazky,
 • doplňkové penzijní spoření,
 • stavební spoření.

Penzijní spoření a různé pojistné produkty banky obvykle při posuzování žádosti o půjčku neřeší. Najdou se ale i výjimky, a proto jsme tyto výdaje do výčtu zařadili.

Životní minimum jako důležitý faktor

Jakmile bance doložíte příjmy, odečte od nich vypočítanou výši životního minima. Počítá se individuálně u každého klienta a jeho výše roste úměrně s počtem dětí a dalších osob ve společné domácnosti. Čím je vyšší, tím nižší je bonita. Pokud chcete dosáhnout nižšího životního minima, můžete mít spolužadatele, který s vámi žije ve společné domácnosti. Nejčastěji jde o manžela/manželku nebo partnera/partnerku.

Příklad: Rodina se třemi dětmi, které mají 5, 8 a 17 roků má životní minimum 13 910 Kč (3550 + 3200 + 1970 + 2420 + 2770 Kč). Pro letošní rok totiž platí, že částka živ. mimina pro jednotlivce je 3550 Kč, pro další dospělou osobu v domácnosti 3200 Kč, na dítě do 6 let 1970 Kč, od 6 do 15 let 2420 Kč a od 15 do 26 let 2770 Kč.

Úvěrové registry

Jeden z nejdůležitějších faktorů při posuzování bonity klienta a zároveň největší strašák, je posuzování úvěrové historie a platební morálky. K tomu banka využívá úvěrové registry. Záznam v nich má dnes prakticky každý, je ale velice důležité rozlišit, zda se jedná o negativní nebo pozitivní záznam. Pokud již nějaký úvěr máte, pravidelně a bez problémů jej splácíte, vůbec to neznamená, že další dostat nemůžete. Naopak vám tato kladná bilance může přinést kladné body. Opačná situace nastává ve chvíli, kdy jste někdy byli v prodlení se splátkami úvěrů, leasingů nebo jste třeba jen nezaplatili účet u mobilního operátora nebo fakturu za energie.

Banky v České republice využívají tyto registry:


➡️ Čtěte také: Důsledky nesplácení půjčky

Klíčový pojem pro stanovení bonity klienta – scoring

Scoring klienta nebo také credit scoring je nejpoužívanější metoda při vypočítávání bonity klienta. Banky a nebankovní společnosti jí dávají přednost hlavně proto, že se jedná o velmi spolehlivou metodu odhadující platební morálku potenciálního či existujícího dlužníka. Na základě zjištěných údajů dokáže jeho chování předpovídat. Využívá přitom různé statistické metody.

Ke všem údajům, které klient poskytne, jsou přiřazeny body. Po zadání všech dat se body sečtou a na základě výsledku banka rozhodne, zda úvěr poskytne nebo ne. Do výpočtu se zařazují osobní údaje, příjmy, výdaje, úvěrová historie a platební morálka.


Věděli jste…
že, poskytovatel úvěru není povinen vás seznámit s konkrétní metodikou výpočtu?

Banky vypočítávají skoring podle vlastních kritérii a postupy výpočtu spadají pod jejich know-how.


Výhody scoringu

 • Z procesu žádosti o úvěr jsou vyřazeni ti klienti, u kterých je velká pravděpodobnost, že v budoucnu nebudou schopni splácet. Banka snižuje riziko možných problémů a nedochází ke zbytečné zadluženosti lidí.
 • Podle zjištěného score lze s každým žadatelem projednat podmínky zvlášť.
 • Klienti, kteří mají vyšší score, mohou dostat výhodnější úrokovou sazbu a větší půjčku.
 • Scoringové modely napomáhají v automatizaci žádostí o úvěr a dalších činností bank, díky čemuž zároveň dochází ke snižování nákladů na manuální procesy.


Náš tip

Z výše uvedeného je jasné, že výpočet scoringu dává bance věrohodný pohled na klientovu aktuální situaci. Pokud je v exekuci nebo v insolvenci, půjčku v bance téměř s jistotou nezíská. Stopkou bývá taktéž negativní záznam v registru dlužníků. V posledním případě existuje pomoc v podobě půjček bez registru, kde negativní záznam není překážkou, pokud má žadatel dostatečné příjmy a nevyskytne se ještě jiný problém.


Jak zlepšit svoji bonitu?

Existuje více faktorů, které ovlivní výši vaší bonity. Některé jsou krátkodobé a jiné dlouhodobějšího charakteru.

1. Spolužadatel: můžete požádat další osobu, která bude žádat o úvěr společně s vámi. Takové rozhodnutí musí být ale dobře promyšlené, protože spolužadatel má stejně povinnosti jako dlužník, musí mít dobrou bonitu a úvěrové skóre a v případě potíží se splácením po něm banka může požadovat úhradu dluhu namísto dlužníka.

2. Ručitel: oproti spolužadatelství ručitel se zavazuje, že uhradí dluh ve chvíli, kdy jej dlužník nedokáže splácet. Banka se tedy nejdříve snaží vymoci dlužnou částku od dlužníka a až ve chvíli, kdy to není možné, se obrací na ručitele.

3. Manželé: pokud žádáte o půjčku jako manželé, máte trochu rozdílnou pozici než v případě spoludlužníků. Tím, že spolu bydlíte ve společné domácnosti, se vám zvyšuje bonita, než kdybyste žili odděleně. Je to z toho důvodu, že společně dosahujete nižšího životního minima.

4. Zrušte kreditní karty a kontokorenty: máte kontokorent nebo kreditní kartu jako takovou záruku, když nebudete mít peníze? Bohužel vám zvyšují zadluženost a snižují bonitu. A to i ve chvíli, kdy z nich nic nevybíráte. Jsou vedené jako aktivní a to stačí.

5. Plaťte včas: úvěrové skóre lze pozitivně ovlivnit tak, že vždy splácíte všechny své závazky ve stanovených lhůtách. Nejde jen o splátky půjček, ale taktéž platby za energie, služby apod. Když toto dokážete, propíšou se vám do úvěrových registrů pozitivní informace, které dají bankám a nebankovním společnostem signál, že jste spolehlivou osobou a mohou vám půjčit.

6. Zvyšte příjem: navýšit svůj příjem není jen tak, ale jde to. Můžete se zaměřit na různé brigády, najít si druhé zaměstnání nebo vyměnit to, které máte za lépe placené. Vhodné je využít také období, kdy se ve vaší firmě dostávají prémie, 13. a 14. platy apod.


Náš tip

Zajímá vás výše vaší bonity? Bohužel nemá přesně definovaný vzorec, podle kterého byste si ji mohli sami vypočítat. Obecně však banky od příjmů žadatele odečítají rezervu na splátku, náklady na žadatele, děti a další osoby ve společné domácnosti, náklady na bydlení, splátky a výdaje. Využít můžete taktéž službu Osobní skóre, která vychází z obvyklých požadavků bank a nebankovních společností.


Půjčí vám, když máte bonitu nízkou, ale peníze nutně potřebujete?

Někdy může nastat situace, kdy si potřebujete půjčit peníze, ale vaše bonita není dostatečná, aby vám v bance dali úvěr. Můžete zkusit rodinu a přátele, ale i když je to obvykle „nejvýhodnější postup“, někdy takové půjčování mezi blízkými nadělá poměrně dost škody a zhorší vztahy. Pokud potřebujete jen pár tisíc, zkuste požádat o krátkodobou půjčku, kde obvykle není na bonitu kladen takový důraz, kontokorent nebo kreditní kartu. Vyšší částky už budou větší oříšek. I tady máte možnost uspět, standardně u nebankovních společností, ale za cenu vyšších úroků a poplatků. Dobře zvažte, zda vaše situace je tak špatná, že si takovou půjčku musíte vzít a nemůžete počkat až se vaše bonita zlepší a vy dosáhnete na výhodnější nabídku.


➡️ Čtěte také: Které informace by vás měly zajímat ještě předtím, než požádáte o půjčku?

Úvěruschopnost není bonita

Každý poskytovatel úvěrů musí žadatele pečlivě prověřit a zjistit, zda bude schopný úvěr splácet. Jde o tzv. úvěruschopnost, což ale není to stejné jako bonita. Tyto pojmy jsou často zaměňované. Bonita vyjadřuje vaší celkovou finanční situaci, nejen příjmy a výdaje. Ovlivňuje ji taktéž věk, povolání, vzdělání, počet dětí apod. Úvěruschopnost je schopnost klienta platit včas a řádně své závazky. Vyjadřuje možnost získat úvěr. Čím je klient bonitnější, tím lepší podmínky takového úvěru získá. Vysoká úvěruschopnost znamená nízké riziko nesplácení.


Věděli jste…
...že, v případě žádosti o hypotéku se podmínky žádosti liší a jsou přísnější než u klasických spotřebitelských úvěrů?

ČNB v posledních letech zasahovala do hypotečního trhu poměrně výrazně. Například určila limity poměru zadlužení a splátek vůči příjmům žadatele. Banky jsou taktéž povinné velmi důkladně prověřit, zda je klient schopný splácet.


Závěr

Ať už žádáte o půjčku z jakéhokoliv důvodu, hodnocení bonity musíte projít v každém případě. Banky musí brát v potaz vaší současnou situaci, finanční minulost a predikovat budoucí vývoj. Pro ni je jakákoliv půjčka vždy určitým rizikem, proto se ho snaží minimalizovat. A nakonec je to samozřejmě pozitivní i pro klienta, protože ho takové prověřování chrání před zbytečným zadlužováním a problémů s tím spojených.

Míru prověřování bonity ovlivňuje doba trvání úvěru. Je jasné, že se banka dívá odlišně na malou půjčku a na hypotéku v řádech milionů. Je proto vhodné zjistit si dopředu podmínky jednotlivých bank, nechat si ověřit bonitu, když nejste v časové tísni a promyslet, zda půjčku skutečně potřebujete a v jaké výši. Díky včasné přípravě můžete ušetřit nemálo starostí a peníze na úrocích.


Jakékoliv zhoršení vaší bonity konzultujte s bankou a nezamlčujte fakta.

V drtivé většině případů najdete společného řešení vašeho problému (úprava splátkového kalendáře, odklad splátek apod.), aniž byste se dostali do ještě větších problémů. Dělat „mrtvého brouka“ se rozhodně nevyplatí, protože banka samozřejmě chce získat své peníze zpět a použije k tomu všechny možnosti, které jí zákon dovoluje a vám by jen zbytečně přerostly vaše dluhy přes hlavu, i když je aktivní řešení mnohem jednodušší a příjemnější.


Zdroje: ČNB | Finance.cz | Bonita klienta – bakalářská práce |Wikipedie

Líbí se vám tento článek? Sdílejte to se svými přáteli

Sdílet na Facebooku