Je lepší zvolit dlouhodobou nebo krátkodobou splatnost půjčky?

Autor: Ján Schneider

22.12.2020 (Čtení na 10 minut)

Blog

Je to jako sprint a maraton: pořád je to běh, ale rozdíly tam jsou, a docela markantní. Podobné je to s dlouhodobými a krátkodobými půjčkami, s dlouhodobou nebo krátkodobou splatností. Pořád jsou to půjčky, mají ale jiné parametry. Jak kdysi básník povzdechl: „…všechny jsou stejné a přec každá jiná…“ O ženách psal sice, ale vždyť i půjčky jsou ženského rodu, alespoň ve slovanských jazycích… Dost bylo poezie a lingvistiky, pojďme na praktickou lekci z finanční gramotnosti.

Co je úvěr?

Polopatě: úvěr je závazný slib zaplatit v budoucnu za nákup či půjčku v současnosti. Jistě, o úvěrech se píšou vědecké práce a připravují expertní analýzy. Základní parametry úvěru jsou ale jeho velkost, typ a forma. Když se zaměříme na úvěry pro běžné lidi, nepodnikatele, zjistíme, že jich zase není až tak moc, jak se může na první vygooglení zdát.

Všechny spotřebitelské úvěry a úvěry domácnostem definované zákonem dělíme v zásadě na dvě skupiny. Úvěry na bydlení poskytované domácnostem za účelem pořízení bydlení nebo investování do bydlení. Včetně stavby a úprav bytových nemovitostí. A úvěry na spotřebu, poskytované pro osobní účely na spotřebu zboží a služeb.

Spotřebitelské úvěry a úvěry domácnostem:

 • standardní a překlenovací úvěry ze stavebního spoření
 • úvěry hypoteční na bytové potřeby bez státní podpory/se státní podporou/na nebytové prostory
 • spotřebitelské úvěry na nemovitosti
 • spotřebitelské účelové úvěry na zboží a služby
 • ostatní spotřebitelské účelové úvěry
 • spotřebitelské neúčelové úvěry
 • ostatní spotřebitelské finanční úvěry.

Je nutno podotknout, že jde o úvěry poskytované všemi subjekty, tedy nejen bankami. Podle kategorizace České národní banky jsou to ostatní finanční zprostředkovatelé. Zjednodušeně a lidově „nebankovky“, ale i další subjekty, náležející do více sektorů finančního trhu. Samo sebou všechny s povinnou licencí od České národní banky.

Proč je tolik různých variant úvěrů?

Když dojde na srovnání půjček, nalezneme ne úplně bezbřehý bezpočet, ale poměrně dost variant. Ne, není to rozmar vyplývající z nudy marketérů, vážně to nefunguje takhle: „Dámy a pánové, plán nových forem úvěrů neplníme dle očekávání, chybí nám celkem tři položky. Navrhuji tedy: suprcoolpůjčka pro teens…“ Není to úplně tak, ale…

Abychom byli fér: základní typy úvěrů jsou „shůry dány“, definuje je zákon. Parametry, formy, druhy, varianty úvěrů, půjček určuje trh, poptávka, která generuje nabídku. Jde však skutečně především o marketing, o „rezonující“, vyhledávané názvy. Půjčka před výplatou, půjčka do ruky, mini short půjčka, půjčka bez registru = ostatní spotřebitelské finanční úvěry.


Náš tip

Srovnávejte a hlavně vybírejte uvážlivě a zodpovědně. Mějte na paměti, že jakýkoliv typ úvěru má nastavenou dobu trvání ne náhodou. Raději se vyhněte prodlužování splatnosti, může vám totiž půjčku zásadně prodražit.


Co je splatnost úvěru?

Smlouvou potvrzená doba trvání úvěru, čas, dokdy je nutné úvěr splatit. Podle doby splatnosti můžeme spotřebitelské úvěry obecně dělit na krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobé jsou se splatností do 5 let, doba splatnosti dlouhodobých úvěrů je nad 5 let. Praxe nastavila splatnost krátkodobých úvěrů do poměrně velkorysé škály: od jednoho měsíce do pěti let.

Co je dlouhodobý úvěr?

Podle základní definice jde o úvěr s dobou trvání nad 5 let. Dlouhodobé úvěry mají své opodstatnění zejména v byznys segmentu finančního trhu. V skupině spotřebitelských úvěrů jsou to předně všechny typy hypotečních úvěrů, ale i jiné neúčelové dlouhodobé typy úvěrů.

Výhody

 • dlouhodobost – z pohledu nižších splátek rozložených v čase
 • nižší úročení a RPSN v porovnání s krátkodobými půjčkami
 • vysoký úvěrový rámec

Nevýhody

 • dlouhodobost – z pohledu rizik neschopnosti splácení po dobu trvání úvěru
 • komplikovanější vybavení
 • nutnost zajištění úvěru jako podmínka jeho schválení
 • zpoplatnění předčasného splacení.

Co je krátkodobý úvěr?

Podle jedné z definicí jde o úvěr s dobou splatnosti do tří, nebo čtyř let. Všeobecná definice ale udává krátkodobým spotřebitelským úvěrům dobu trvání do 5 let. Krátkodobé půjčky poskytují banky i nebankovky. V segmentu nebankovek jsou za krátkodobé půjčky považovány ty se splatností do jednoho roku.

Krátkodobé spotřebitelské úvěry můžeme rozdělit do čtyř základních skupin.

Splátkové úvěry jsou nejběžnější variantou spotřebního úvěru. Splácí se pravidelnými splátkami jistiny a úroku podle příjmů a bonity klienta. Překlenovací úvěry se poskytují na překlenutí dočasné finanční potřeby klienta, splácí se obvykle jednou splátkou. Překlenovací úvěr zpravidla předchází dlouhodobému splátkovému úvěru.

Revolvingové úvěry jsou opakované typy kontokorentního úvěru, často spojeny s platební kartou. Základní charakteristikou je navázání na běžný účet klienta, úvěrový rámec závisí od bonity klienta hodnocené zejména dle pohybů na účtě.

Dispoziční úvěry jsou variantou kontokorentního neúčelového úvěru. Základem je smlouva o účtu a určitý čas „pozitivního“ vztahu klient-banka. Rozsah a splatnost jsou určeny individuálně, úrokové sazby bývají obvykle progresivní.

Výhody krátkodobých úvěrů:

 • krátkodobost
 • zpravidla jde o „rychlé peníze“
 • vybavení a poskytnutí může být i obratem
 • v nebankovkách i bez dokladování příjmu a podobných „komplikací“
 • pokud jde o první půjčku v konkrétní nebankovce, můžete ji mít bez poplatků a úroků.

Nevýhody krátkodobých úvěrů:

 • obvykle vysoké úročení a RPSN, vyplývající z krátké doby splatnosti
 • nižší úvěrový rámec
 • poplatky za prodloužení splatnosti.

Víte, že...
... že existuje daňový efekt hypotečního úvěru?

Je to možnost odečtení úroků z hypotečního úvěru od základu daně z příjmu. Nelze ale vyčíslit skutečnou všeobecnou výši daňového efektu, protože závisí na konkrétní výši příjmu a daňové sazbě.


Jak je to s naší gramotností?

Od časů Marie Terezie je gramotnost naší populace na vzestupu. Negramotnost je dnes prakticky statisticky nezaznamenatelná. Co se ale finanční gramotnosti týče, stále nic moc. V záplavě informací a starostí kolem pandemie mírně zapadla jedna důležitá pozitivní informace, kterou rádi připomínáme.

Index finanční gramotnosti Češek, Čechů a všech obyvatel naší země letos dosáhl rekord: 61%. Stalo sa tak po létech mírného vzestupu, od roku 2016 stoupal index ročně o jedno procento. Teď to skočilo oproti minulému roku až o 4 procenta. Finanční gramotnost ale byla měřena v lednu 2020. Uvidíme, jak se projeví ekonomické důsledky pandemie v jejím měření začátkem příštího roku.

Co je tedy lepší, na dlouho, nebo na krátko?

Otázka, či je lepší dlouhodobá nebo krátkodobá splatnost půjčky nemá odpověď. Oba typy finančních produktů mají své parametry a lze je tedy porovnat. Nelze však metodu komparace nastavit ve škále lepší-horší. Lze jenom zvážit plusy a mínusy. Je to podobné, jako porovnání práškovacího letadla a jumbo jetu. Nebo clutch party kabelky a city bagu…patří do jedné kategorie, skupiny, mají ale úplně odlišnou cílovku, parametry, dimenze, využití… Základní typy spotřebitelských úvěrů, půjček jsou dané zákonem. Jejich varianty, skupiny, druhy, formy vznikají ve volném ringu finančního trhu. Tak, aby si ten správný úvěr mohl vybrat téměř každý.

Zdroje: Česká národní banka / Česká bankovní asociace

Líbí se vám tento článek? Sdílejte to se svými přáteli

Sdílet na Facebooku