Pojištění schopnosti splácet úvěr. Oplatí se?

Autor: Ján Schneider

3.3.2021 (Čtení na 10 minut)

Blog

Jedno z pravidel společných pro všechny desatera odpovědného půjčování jednoznačně doporučuje pojistit schopnost splácet úvěr. Minimálně tehdy, pokud je úvěr dlouhodobý. Všechna „desatera“ nám nebyly shůry dány, sepisovali je odborníci. Je tedy na seriózní zvážení brát jejich dobře míněné rady v potaz. Protože existuje mnoho životních situací, které nemáme šanci ovlivnit a když nastanou, je obvykle pozdě plakat nad neuzavřeným pojištěním. Čtěte, co všechno a proč je důležité učinit, abyste mohli klidně spát i s finančními závazky.

Není pojištění jako pojištění

Pokud nahlédneme do finančních, úvěrových a poistních výkladových slovníků, nalezneme několik definic ale i forem pojištění úvěru. Některé chrání dlužníky, jiné zase věřitele. Tady je namátkový výčet:

 • pojištění má obecně zabezpečit pojištěného nebo další oprávněné osoby pro případ nahodilé události nebo tíživé situace
 • úvěrové pojištění je pojištění, z něhož je v případě úmrtí nebo nezpůsobilosti splacena půjčka
 • pojištění vkladů je pojištění pohledávek z vkladů v bankách, stavebních spořitelnách a družstevních záložnách pro případ jejich krachu, garantující náhrady za vklady ve výši 100% pojištěného vkladu
 • pojištění úvěrového rizika je určené ke krytí rizik z nesplacení úvěru
 • hypoteční životní pojistka je termínová životní pojistná smlouva, která kryje klesající zůstatek úvěru zajištěného hypotékou, z níž se splácí hypotéka při úmrtí krytého dlužníka
 • hypoteční zájem je pojištění nezávislou hypoteční pojistní společností, ochraňující hypotečního věřitele proti ztrátám vzniklým z důvodu nesplácení hypotéky
 • pojištění schopnosti splácet úvěr je obecně řešení neschopnosti pojištěného v dohodnuté frekvenci a výši splácet úvěr, zejména z důvodu ztráty příjmu

Co kryje pojištění schopnosti splácet

Tenhle speciální druh pojištění lze sjednat k spotřebnímu, hypotekárnímu, obecně k jakémukoli zejména dlouhodobému úvěru včetně leasingu. Zejména na krytí rizik snížení příjmu v situacích:

 • pracovní neschopnosti minimálně 30 nebo 60 dnů
 • hospitalizace z důvodu úrazu nebo nemoci
 • starostlivosti o nemocného příbuzného trvající nepřetržitě minimálně 30 dnů
 • invalidity z důvodu nemoci nebo úrazu
 • nezaviněné ztráty práce
 • úmrtí

Pokud skomparujeme situace s běžným úrazovým a životním pojištěním, všechny rizika snížení příjmu lze pokrýt bez nutnosti sjednání pojištění schopnosti splácet. Pokrýt úrazovým a životným pojištěním. Krom toho má pojištění schopnosti splácet poměrně mnoho výluk plnění a je nevyhnutné znát opravdu přesné podmínky. Při invaliditě je to kupříkladu až její třetí stupeň.

Neměli byste kalkulovat ani s tím, že pojišťovna bude krýt vaši neschopnost splácet dlouhodobě. Výjimkou je případ smrti, kde obvykle pojistka kryje jednorázové splacení zůstatku dluhu. Nemáme důvod odrazovat vás od tohoto druhu pojištění. Je ale nezbytné pečlivě srovnat, co vám kryje vaše životka nebo úrazovka a co ne a můžete to krýt pojištěním schopnosti splácet.

Kdy se pojištění schopnosti splácet vyplatí?

Vždy, když nastane pojistná událost, tedy vždy, když nastane vážná situace znemožňující vám úvěr splácet. Při sjednávání úvěru ale nikdo nepoužívá věšteckou kouli a tudíž mnoho lidí zariskuje a schopnost splácet úvěr si nepojistí. Podle aktuálních statistik České národní banky je však z celkového objemu úvěrů domácnostem těch nevýkonných, tedy nesplácených jenom 1,8%.

Jednoznačně se vám pojistit úvěr vyplatí tehdy, jestli je pojistka spojena s nějakou výhodou. Již téměř standardní je snížení úroků pojištěného úvěru. Ale pozor, některé banky postavili argumentaci výhodnosti obráceně: pojištění úvěru prezentují jako podmínku nižšího úroku. Tak nebo tak, tohle pojištění se určitě vyplatí v porovnání s tím, které třeba nenese žádné zvýhodnění.

Krajný případ

Nebo v pojišťovací hantýrce to nejhorší, poslední z rizik pojištění schopnosti splácet úvěr, tedy smrt. V žádném případě nechceme malovat čerty po zdech, ale tato možnost je jedním z rizik. Psali jsme již o tom, kdo musí platit dluhy po zesnulém a pokud nemíníte tímhle rizikem zatížit své nejbližší, zahrnte ho do své pojistky.


Náš tip

Pokud váháte, jestli se vám pojištění úvěru vyplatí v porovnání s vaším životním či úrazovým pojištěním, oslovte nezávislého finančního poradce. Konzultace vás sice bude něco stát, počítejte ale s tím, že by měla být objektivní. Protože profesionální finanční poradce není placen z provizí poskytovatelů úvěrů nebo pojistek.


Kde si můžete úvěr pojistit?

Většina poskytovatelů zejména dlouhodobých spotřebních úvěrů a hypoték vám pojištění nabídne rovnou při sjednávání úvěru. Samozřejmě nemáte povinnost pojistit se pouze tam, kde vám doporučí. Připravte se na to, že ponuka pojištění bude často komunikovaná jako podmínka schválení úvěru. Není to ale zákonná podmínka, žádný úvěr nemusíte mít pojištěný.

Některé bankovní domy, které jsou zároveň i pojišťovnami, vám samozřejmě nabídnou své vlastní pojištění spotřebního úvěru, nebo hypotéky. Aktuální rychlá rešerš nabídek nám ukázala pojistné ve výši 6-9% splátky spotřebního úvěru. Při hypotékách je výše pojistného sjednávána individuálně, závisí na parametrech hypotéky, zejména na výši splátky.

Existují i bankovní domy, které mají stejného majitele jako pojišťovny, ve kterých vám logicky nabídnou pojištění úvěru. Opět neplatí, že je vaší povinností pojistit si úvěr tam, kde vám banka pojištění doporučí. No a třetí skupina poskytovatelů úvěrů vám pochopitelně nabídne pojištění v pojišťovně, se kterou má smlouvu.

Je pojištění úvěru drahé?

Pokud je splátka úvěru navýšena o 5-10%, tedy o přibližnou výši jeho pojištění, je to poměrně dost. Každý bankéř a také pojišťovák však bude logicky argumentovat, že žádná suma placená za pojištění není vysoká. V porovnání s tím, co může pojistka krýt, když k naplnění rizik a jejich plnění dojde. Otázka i odpovědi na ni jsou tudíž relativní.

Ano, může se stát, že při dlouhodobém úvěru budete až do konce platit jeho pojistku a nic se nestane. Nenastane žádné z rizik nesplácení úvěru a bude řádně splacen. Je to dobře, nebo špatně? Platili jste tisíce nadarmo? Na tyhle otázky můžeme opět odpovědět minimálně dvěma způsoby a v obou případech budeme mít pravdu. Opět relativní.


Víte, že...
... dle Zákona o spotřebitelském úvěru musí být pojištěni kupříkladu i samostatní finanční zprostředkovatelé po celou dobu své činnosti?

Zákon jim stanovuje nutnost pojištění pro případ povinnosti nahradit škodu způsobenou porušením některé ze zákonných povinností.


Pojištění úvěru, ano či ne?

Odpověď je podobně, jako otázka, poměrně šalamounská. Light verze odpovědi: pojištění úvěru se určitě vyplatí, ale jak komu. Full verze: pojištění schopnosti splácet úvěr se vyplatí vždy, pokud z něho plynou výhody. Ty, týkající se plnění – pokud pojistná událost a plnění nastanou – jsou nesporné. Nadstavbovou výhodou je kupříkladu nižší úročení úvěru spojeno s pojištěním. Jestli ale máte kvalitní životní a úrazovou pojistku, můžeme považovat pojištění úvěru za relativně drahý luxus.

Zdroje: Česká národní banka | Česká bankovní asociace

Líbí se vám tento článek? Sdílejte to se svými přáteli

Sdílet na Facebooku