Jak zjistit jestli jsem v registru dlužníků

Autor: Ján Schneider

26.2.2020 (Čtení na 5 minut)

Blog

Tento článek bude o tom, jak se z registrů - neboť jich je více - dlužníků dá dostat. No bude nutno zamyslet se i nad tím, jak se do nich nedostat. Vysvětlíme i to, že v Čechách existuje řada registrů dlužníků a jeden, který se tak jen tváří. Popíšeme i pozitiva registrů a způsoby, jak požádat o výpis, nebo údaje z registrů vymazat.

Co je to registr dlužníků?

Jde o praktické plnění zákonných povinností poskytovatelů úvěrů. Bankovní i nebankovní finanční instituce musí ze zákona prověřovat schopnost žadatelů splácet úvěry. Registry tedy chrání nejen subjekty, které půjčují, ale i ty, co si chtějí půjčit. Kromě toho jeden z registrů naplňuje legislativní povinnost vést evidenci exekucí.

Registr tedy je veřejně přístupnou sdílenou databází. Jsou v ní evidovány údaje o všech, kteří požádali o úvěr. Databázi sdílejí směrem dovnitř i ven finanční instituce. Evidenci exekucí spravuje Exekutorská komora České republiky. Veřejná dostupnost spočívá v tom, že každý český občan má právo požádat o výpis.

Pozitiva oficiálních registrů

 • kromě zákonného existuje i veřejný zájem o správné fungování registrů
 • umožňují kvalitnější posouzení úvěruschopnosti spotřebitele
 • přispívají ke zmírnění úvěrových rizik
 • zvyšují dostupnost úvěrů
 • spolehlivým dlužníkům zvyšují kredibilitu a bonitu
 • přispívají k edukaci a zvyšování finanční gramotnosti, odpovědnosti, platební morálky a disciplíny.
Mohu dostat výpis z registru dlužníků zdarma?

Určitě ne. Všechny oficiální registry nejsou státní. A tudíž nejsou grátis. Spravují je zájmová sdružení finančních a jiných institucí. Každý registr má svůj platný ceník. Pokud vám kdokoliv nabízí "nahlédnutí" či výpis z jakéhokoliv oficiálního registru bezplatně, určitě to není zdarma.

Oficiální registry v České republice

Je to zřejmě český paradox, ale portál s názvem Centrální registr dlužníků ČR je spekulativní projekt. Podle expertů i médií - slušně napsané: pofidérní. Zkrátka neoficiální, parazitující a podvodnický. Proto pozor, nenechte se nachytat a klepejte na ta správné vrata. Jinak vyhodíte peníze za zbytečné výpisy.

Česká národní banka provozuje Centrální registr úvěrů. V něm ale eviduje úvěry podnikatelů, firem. Existuje jeden registr, který se tváří jako ten správný, ale jím není. Nechvalně známý Centrální registr dlužníků ČR. Češi a Češky, kteří nejsou podnikatelé a hlavně finanční instituce mají k dispozici pět oficiálních registrů:

Všechny registry jsou vlastně sdruženími bankovních a nebankovních subjektů, leasingových či splátkových společností. Ale i energetických společností a mobilních operátorů. Všechny jsou považovány za oficiální. Česká národní banka se ale nijak nepodílí na jejich provozu, ani nad nimi nevykonává dohled.

Pozor na podvodníky

V dnešní globální internetové době "je všechno na webu". Ale pozor: pokud do vyhledávače zadáte klíčová slova, týkající se registrů dlužníků, nebuďte překvapeni. Nejprve se na vás vyvalí sponzorované weby, které se jako oficiální registry jen tváří. Nenaleťte jim a obraťte se na ty správné, oficiálně registry.

Jak fungují oficiální registry

V principu jednoduše: finanční instituce v registrech informace sdílejí. Jakmile požádáte jako nepodnikatel o jakýkoliv úvěr, prověří si vás v registrech. Kromě toho vaše data i zaregistrují. Pokud i k podpisu smlouvy nedojde, jste již registrován jako žadatel.

Kromě identifikačních údajů jsou to i informace o tom, zda došlo, nebo nedošlo k uzavření smlouvy. Dále údaje o závazcích klienta, tedy počet existujících úvěrových smluv, výška jednotlivých úvěrů a splátek. Ale i historie splácení a informace o zajištění závazků.

Pokud jste žadatel o úvěr v nebankovce, vaše data jsou evidována půl roku. V bankách rok. Pokud jste úvěr dostali, jste v registrech nejen po celou dobu splácení úvěru. Ale i další čtyři roky po splacení. Tedy po ukončení smlouvy.


Jak se tedy dostanu do registru dlužníků?

V oficiálních registrech jsou všichni, kteří požádali o jakýkoli úvěr nebo půjčku. Ne tedy jen ti, kterým byla žádost schválena, ale i ti, kteří o půjčení financí jen požádali. Údaje o žadatelích nebo dlužnících jsou evidovány od okamžiku podání žádosti o půjčku, nebo úvěr.

Za výpis z registru se platí

BRKI, NRKI
 • 100 Kč elektronicky
 • 200 Kč poštou
SOLUS
 • 149 Kč sms
 • online 200 Kč
 • poštou 250 Kč.
Centrální evidence exekucí
 • 60 Kč elektronicky
 • 120 Kč poštou

Požádali jste o výpis z registru a nepovažujete některý z evidovaných údajů za správný? Nebo chybný či nepřesný? Neváhejte a požádejte o opravu nebo výmaz. Provizovatel registru jej musí zvládnout do tří měsíců.

Registr dlužníků SOLUS

Tento speciální registr sdružuje kromě bank a úvěrových subjektů i leasingovky. Ale i všechny mobilní operátory, dodavatele energií či stavební spořitelny. Do registru dlužníků SOLUS nahlížejí všichni, kteří nepodnikajícím občanům nabízejí úvěry. Pokud jste v tomto registru, také nemusíte zoufat.

Solus eviduje údaje o nepodnikatelech, kteří něco dluží, dva registry: ten pozitivní je pro ty, kteří splácejí. V negativním jsou neplatiči. Těch je aktuálně v registru okolo 600 tisíc a dluží po splatnosti přibližně 50 miliard korun. Z pozitivního registru vás na požádání mohou vymazat. Nemusíte tam být, když nechcete. Z negativního registru není výmaz vůbec jednoduchý.

Do negativního Solusu se dá dostat poměrně jednoduše: pokud dlužíte minimálně 500 Kč a nesplatíte déle než měsíc, věřte, že jste tam. Pokud již máte vroubek, na výmaz ze SOLUSu máte nárok pouze tehdy, pokud jsou údaje nepravdivé. Jinak nemáte šanci, údaje budou v registru dlužníků poměrně dlouho:

 • při zamítnutých či odvolaných žádostech tři měsíce
 • při nesplácení nejen po dobu prodlení
 • po zaplacení dluhu u úvěrů 3 roky
 • po zaplacení dluhů u dodavatelů energií a mobilních operátorů 1 rok
 • údaje, které jsou v rejstříku déle než 10 let jsou automaticky smazány.
Věděli jste ...

... že registry bankovních a nebankovních úvěrů evidují kolem 5,80 milionů otevřených smluv?

Z nich je ale jen kolem 280 tisíc s výraznými problémy se splácením? V negativním registru Solusu je okolo 600 tisíc Čechů a Češek, což není ani 7% dospělé populace.

Centrální evidence exekucí

Speciální registr vede, provozuje a spravuje Exekutorská komora České republiky ve smyslu platné legislativy. Exekutoři zapisují do rejstříku údaje uváděné ve vyrozuměni o zahájení exekuce a další údaje související s exekučními řízeními. Zápisy se provádějí do 3 dnů po zapsání doložky provedení exekuce, nebe do 3 dnů od nabytí pravomoci rozhodnutí o exekuci.

Kromě samotné evidence exekucí umožňuje zjistit informace o konkrétních exekučních řízeních. Dále též, zda je proti konkrétní osobě vedena exekuce, ale i který soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce. Taky údaje, kdy exekuce začala, zda byla odložena, či zastavena.

Pozitivní informací je, že počet "živých" exekucí z roku na rok mírně klesá. Rapidnější pokles začal po změně spotřebitelské legislativy. A i po zjednodušení oddlužení, osobních bankrotů. V České republice je však stále kolem 4,5 milionu exekucí. To znamená průměrně 5,6 exekučních řízení na dospělou osobu. Celková částka na jistině, kterou čeští exekutoři vymáhají, je více než 296 miliard korun. Do téhle částky nejsou zahrnuty úroky z prodlení a další náklady.

Výmaz dat z Centrální evidence exekucí

O výmaz nelze požádat počas trvání exekuce. Údaje jsou vymazány bez zbytečného odkladu po uplynutí 15 dnů po:

 • skončení exekučního řízení
 • vymožení exekuční povinnosti
 • pravomocném zastavení exekuce
 • tom, co se o skončení exekuce dozvěděl soudní exekutor.
Jaké údaje v Centrální evidenci exekucí nelze nalézt?

Všechny informace o exekucích, které neřeší soudní exekutoři. Tedy údaje o výkonech rozhodnutí vedených soudy. Dále o exekucích vedených orgány samosprávy a státní správy, finančními orgány či zdravotními pojišťovnami.

Vede tedy cesta ven z evidence dlužníků?

Určitě ano. Je jednoduchá - je nezbytné dluhy řádně splácet. A v termínu splatit. Být v registrech dlužníků není žádná ostuda, pokud o vás vedou bankovní a nebankovní finanční instituce pozitivní informace.

Pokud jste ale neplatič, finanční instituce to o vás vědí, úvěr nedostanete a v registrech můžete být roky. Výmaz z registru dlužníků po insolvenci nemusí být jednoduchý. Proto je lepší sa do negativního registru nedostat.

Pokud jste skončili v Centrální evidenci exekucí, dostanete se z ní až po ukončení exekuce.

Zdroje: Česká národní banka / Solus / Bankovní registr klientských informací / Nebankovní registr klientských informací

Líbí se vám tento článek? Sdílejte to se svými přáteli

Sdílet na Facebooku