Jaké registry dlužníků v ČR fungují a co byste o nich měli vědět?

Autor: Martina Mádlová

18.10.2021 (Čtení na 5 minut)

Blog

Registry dlužníků ve většině lidí pozitivní pocity neprobouzí, a to ani v těch, kteří žádné problémy s úhradou svých dluhů nikdy neměli. Pro banky, spořitelny, nebankovní poskytovatele a další instituce jsou ovšem důležitým nástrojem, který jim pomáhá prověřit bonitu klienta snadno a rychle. Jaké registry v ČR fungují, k čemu slouží a jak zjistit, zda v nich figuruje vaše jméno?

Co je to registr dlužníků?

Úvěrový registr neboli registr dlužníků eviduje všechny právnické a fyzické osoby, podnikatele nebo občany, kteří mají nějaké spojení s úvěrem. Nemusíte se touto informací děsit. Pokud vše splácíte vždy včas a v příslušné výši, objeví se vaše jméno v pozitivním registru, který vám je naopak ku prospěchu v případě další žádosti o půjčku. Poskytovatelé jsou v takovém případě ochotni nabídnou lepší podmínky nebo rychleji a snáze vyřídit úvěr.

Ve směrnici Evropské unie jsou takové registry, které u nás fungují, označené jako „databáze umožňující posouzení úvěruschopnosti spotřebitele”. V nich se kumulují informace o aktuálních i minulých půjčkách, informace o výši úvěru, době úvěru, zbývající částce a o platební morálce klienta.

Banky a další úvěrové společnosti zveřejňují údaje o svých klientech do Bankovního nebo Nebankovního registru klientských informací. Oficiální registrem je pak ještě SOLUS, který mimo bank používají také energetické společnosti, mobilní operátoři a další firmy. Zmíníme také Centrální registr dlužníků ČR, který, až název hovoří poměrně důvěryhodně, rozhodně oficiální není a výpisy z něj jsou prakticky bezcenné.


➡️ Čtěte také: Půjčovat si? Ano, ale hlavně odpovědně


Věděli jste…
..., že negativní záznamy v registru dlužníků jsou vedeny až čtyři roky po doplacení dluhu?

Záleží na typu produktu, který jste měli sjednaný. Chybný zápis musí naopak poskytovatel vymazat do tří měsíců.


Nejdůležitější registry v České republice

Bankovní i nebankovní registr klientských informací provozuje společnost CRiF – Czech Credit Bureau, a.s. (dříve známá pod zkratkou CCB registr). Oba registry jsou sice oddělené, ale zároveň si vyměňují informace, jakmile dá klient poskytovateli půjčky souhlas se zpracováním osobních údajů. Mimo tyto registry v ČR fungují ještě další a navíc dva rejstříky. Co byste o nich měli vědět?

Bankovní registr klientských informací (BRKI)

V Bankovním registru klientských informací (Czech Banking Credit Bureau) shromažďují údaje banky o svých pohledávkách vůči klientům. Přístup k těmto záznamům má většina našich bank a jsou zde údaje o sjednaných úvěrech, žádostech o hypotéku, kreditních kartách či kontokorentu. Do BRKI se dostane každý, kdo žádá v bance o nějaký úvěr a je jedno jaký. Záznam o stažené žádosti zůstane v registru jeden rok, informace o splaceném úvěru 4 roky po jeho zaplacení.

Pokud chcete zjistit, zda nejste vedeni v Bankovním registru, můžete požádat o výpis osobně na pobočce nebo v klientském centru, poštou a on-line.


Poznámka

Banky využívají informace z registru při posuzování bonity klienta. Žádost o výmaz je v podstatě marná, protože vám ji nikdo neschválí a ani bohužel ani nemusí.


Nebankovní registr klientských informací (NRKI)

Nebankovní registr klientských informací (Czech Non-banking Credit Bureau) funguje podobně jako BRKI, ale mezi jeho členy se řadí leasingové společnosti a další poskytovatelé hlavně spotřebitelských úvěrů. Také zde je každá žádost o spotřebitelských úvěr rovnou evidována v registru. V případě, že nedojde k jejímu schválení, musí být do půl roku vymazána. Ostatní zápisy zůstávají čtyři roky po uhrazení pohledávky. O výpis z nebankovního registru lze žádat osobně, poštou nebo on-line.

Sdružení na Ochranu leasingu a Úvěrů Spotřebitelům (SOLUS)

V databázi SOLUS nejsou vedené jen půjčky, ale také služby s pravidelnou splatností. Řadíme sem energetické společnosti, pojišťovny, mobilní operátory a další subjekty. Vkládat záznamy nebo nahlížet do systému je umožněno pouze registrovaným společnostem.

Do databáze vede o něco delší cesta než v případě bankovního a nebankovního registru. Vaše jméno se na černé listině ocitne ve chvíli, kdy nezaplatíte dvě splátky za sebou u spotřebitelského úvěru nebo třikrát neuhradíte jinou pravidelnou platbu. Záznamy o dlužníkovi jsou evidovány tři roky, v případě, že jde o telekomunikační služby, elektřinu a plyn, dojde k výmazu do jednoho roku od uhrazení dluhu. Výpis z registru vám zašlou elektronicky nebo písemně.

Mimo zmíněných registrů se nesplaceným dluhům věnují ještě dva rejstříky:

  • Insolvenční rejstřík ISIR: je v podstatě takovým registrem dlužníků pro insolvence a vedou ho rejstříkové soudy.
  • Centrální evidence exekucí CEE: slouží k evidenci údajů o různých exekučních řízeních až na ty, které mají ve vedení soudy, státní správa a samospráva, zdravotní pojišťovny, finanční orgány. Spravuje ho Exekutorská komora ČR.

Zcela stranou stojí dluhový registr firem s názvem Centrální registr úvěrů CRÚ. Ten je veden u České národní banky a sdílí informace o závazcích fyzických a právnických osob.

Pozor na podvodníky

Centrální registr dlužníků ČR (CERD) u nás působí již mnoho let. Podle odborníků porušuje různé zákony, ale protože za ním stojí společnost s registrací v USA, je na ně naše legislativa krátká. CERD neuznávají nejen naše registry, ale varoval před ním i Úřad pro ochranu osobních údajů, podle kterého nezákonně nakládá s osobními údaji lidí. V roce 2017 dostal tento registr pokutu ve výši 60 000 Kč od České obchodní inspekce za klamání klientů o tom, že jde skutečně o oficiální registr dlužníků v České republice, i když tomu tak není. CERD vydává bezcenné výpisy o bezdlužnosti, za které lidé samozřejmě platí a vybírá taktéž poplatky za možnost nahlížet do registru.

Jaké informace jsou v registrech dlužníků uvedené?

Registry dlužníků obsahují důležité informace o spotřebitelských půjčkách, splátkovém prodeji, plateb za energie nebo za mobilní tarify. Zápisy jsou buď pozitivní nebo negativní:

  • pozitivní zápis obsahuje informace o tom, kolik jste si půjčili, kolik splácíte a především to, že splácíte vždy včas a v domluvené výši. Pro poskytovatele je to velmi dobrá zpráva, protože vás ukazuje v nejlepším světle jako spolehlivého klienta,
  • negativní zápis už vám bonitu rozhodně nezvedne. Ukazuje totiž, že máte problémy se splácením a dostanete se do něj klidně i po pár dnech prodlení. Negativní záznam pak dost výrazně snižuje vaši bonitu a může vám zkomplikovat nebo úplně překazit žádost o půjčku.

Hlavní funkcí registrů dlužníků je informovat poskytovatele o finančních možnostech klienta. Na jednom místě je k dispozici jeho úvěrová historie, současná úvěruschopnost a zároveň chrání samotné žadatele o úvěr před předlužením.


Věděli jste…
..., že pokud nemáte žádný záznam v registru dlužníků, můžete být v nevýhodě?

Klienti s pozitivním záznamem jsou pro poskytovatele lákavější klienti, protože už je o nich známá nějaká úvěrová minulost. Pokud nejste ještě nikde vedení, znamená to, že jste si ještě nic nepůjčovali a společnosti vás považují za o něco rizikovějšího žadatele. Proto se vyplatí mít před větším úvěrem už nějakou menší půjčku, kreditní kartu nebo splátkový prodej a samozřejmě vše poctivě zaplacené. Větší půjčka nebo hypotéka vám pak může být nabídnuta s lepšími podmínkami.


Do registru dlužníků se dostanete, ani nevíte jak

Do registru dlužníků se dostanete rychle a snadno. Stačí podat žádost o úvěr. Když vám ji neschválí, propíše se tato informace do registru a stejně tak i situace, kdy půjčku dostanete. V případě pravidelného a bezproblémového splácení získáte pozitivní záznam. Do negativního se dostanete, když přestanete splácet pravidelné splátky, neuhradíte pojistné, zapomene zrušit bankovní účet nebo zahodíte SIM kartu od paušálu, ale nezrušíte ho. Proto se jednou za čas vyplatí registry projet než zažít později nepříjemné překvapení.

Rozhodně nespoléhejte na věřitele, který nemá povinnost vás o zanesení do negativního registru informovat. Často je to tak trochu úmyslné, protože existuje nějaká promlčení doba, po kterou mohou u dluhu naskakovat úroky z prodlení a sankce. Informace vám tak může přijít klidně až měsíc před koncem promlčecí lhůty.


➡️ Čtěte také: Nemáte na splátku půjčky? Jak najít řešení a předejít budoucím problémům?

Jak fungují oficiální registry

V principu jednoduše: finanční instituce v registrech informace sdílejí. Jakmile požádáte jako nepodnikatel o jakýkoliv úvěr, prověří si vás v registrech. Kromě toho vaše data i zaregistrují. Pokud i k podpisu smlouvy nedojde, jste již registrován jako žadatel.

Kromě identifikačních údajů jsou to i informace o tom, zda došlo, nebo nedošlo k uzavření smlouvy. Dále údaje o závazcích klienta, tedy počet existujících úvěrových smluv, výška jednotlivých úvěrů a splátek. Ale i historie splácení a informace o zajištění závazků.

Pokud jste žadatel o úvěr v nebankovce, vaše data jsou evidována půl roku. V bankách rok. Pokud jste úvěr dostali, jste v registrech nejen po celou dobu splácení úvěru. Ale i další čtyři roky po splacení. Tedy po ukončení smlouvy.

Jak můžete zjistit, zda je vaše jméno v registru dlužníků?

Zjistit, zda je vaše jméno v registru dlužníků, jde poměrně snadno. Výpisy z BRKI, NRKI a REPI získáte nejlépe na stránkách Kolikmam.cz, pro SOLUS na stránkách NejsemDluznik.cz. Za takové výpisy se platí samozřejmě poplatky. Za výpis z BRKI nebo NRKI zaplatíte 100 Kč v případě online vyřízení, za textovou podobu 200 Kč plus poštovné. Výpis SOLUS stojí 50 Kč za SIN kód a k tomu buď 99 Kč za SMS s výpisem nebo 320 Kč za písemný výpis, který vám přijde domů.


Mohu dostat výpis z registru dlužníků zdarma?

Určitě ne. Všechny oficiální registry nejsou státní. A tudíž nejsou grátis. Spravují je zájmová sdružení finančních a jiných institucí. Každý registr má svůj platný ceník. Pokud vám kdokoliv nabízí "nahlédnutí" či výpis z jakéhokoliv oficiálního registru bezplatně, určitě to není zdarma.


Půjčí vám s negativním záznamem v registru?

Už víme, že cesta k půjčce je s negativním záznamem mnohem složitější a v bance máte dveře v podstatě zavřené. Jestliže peníze skutečně potřebujete, můžete přemýšlet nad půjčkou bez registru, kterou poskytují nebankovní společnosti. Neznamená to, že tyto společnosti do registru nenahlíží, to musí ze zákona, ale jsou mnohem tolerantnější vůči nějakým prohřeškům a berou v potaz i jiné faktory. Musíte ovšem počítat s vyšší cenou takové půjčky.

Jde požádat o výmaz z registru dlužníků v roce 2023?

Záznamy v registrech dlužníků nezůstávají věčně, ale po nějakém čase dojde k jejich vymazání. Pokud narazíte na údaj, který už měl být smazaný, neváhejte požádat o nápravu a podejte žádost o výmaz z registru dlužníků. Dříve bylo možné požádat o dřívější vymazání z registru dlužníků SOLUS, kdy klient, po splacení celého závazku, rozvázal smluvní vztahy s původním věřitelem, zrušil souhlas se zpracováním osobních údaje a posléze požádal o výmaz z registru dlužníků. Aktualizací zákona o ochraně spotřebitele 378/2015 Sb. se tato skutečnost změnila a dnes již to nejde.


Vede tedy cesta ven z evidence dlužníků?

Určitě ano. Je jednoduchá - je nezbytné dluhy řádně splácet. A v termínu splatit. Být v registrech dlužníků není žádná ostuda, pokud o vás vedou bankovní a nebankovní finanční instituce pozitivní informace.
Pokud jste ale neplatič, finanční instituce to o vás vědí, úvěr nedostanete a v registrech můžete být roky. Výmaz z registru dlužníků po insolvenci nemusí být jednoduchý. Proto je lepší sa do negativního registru nedostat.
Pokud jste skončili v Centrální evidenci exekucí, dostanete se z ní až po ukončení exekuce.


Registry dlužníků nefungují proto, aby škodily. Jsou i pozitivní!

I když nejsou právě oblíbené a často na ně lidé nadávají, registry dlužníků nemají nikomu škodit ale pomáhat. Věřitelé získají informace o nespolehlivých klientech, kterým je rizikové půjčit a zároveň chrání klienty před možným předlužením. Kromě zákonného existuje i veřejný zájem o správné fungování registrů:

  • umožňují kvalitnější posouzení úvěruschopnosti spotřebitele
  • přispívají ke zmírnění úvěrových rizik
  • zvyšují dostupnost úvěrů
  • spolehlivým dlužníkům zvyšují kredibilitu a bonitu
  • přispívají k edukaci a zvyšování finanční gramotnosti, odpovědnosti, platební morálky a disciplíny.

O výpisy můžete požádat online nebo na CzechPointu. Pokud zjistíte, že máte záznam, a dokonce někde nějaký dluh, máte alespoň možnost, jak celou situaci rychle řešit a nedočkat se třeba až exekučního řízení a samotné exekuce majetku. Pokud byste se někdy dostali až do takové situace, měli byste vědět, co nesmí exekutor zabavit a co může být exekučně zabaveno.


KAM DÁL: Chcete získat úvěr? Měli byste vědět, jaké podmínky si může poskytovatel půjčky stanovit. Pokud potřebujete půjčku a kvůli záznamu v registru na ní nedosáhnete, hodí se vědět, jak sehnat peníze bez půjčky.


Zdroje: SOLUS | BRKI a NRKI | Česká obchodní inspekce | ČNB

Líbí se vám tento článek? Sdílejte to se svými přáteli

Sdílet na Facebooku