Chcete získat úvěr? Jaké podmínky si může poskytovatel půjčky stanovit?

Autor: Martina Mádlová

29.9.2021 (Čtení na 15 minut)

Blog

O půjčku dnes můžete žádat u různých poskytovatelů, bankovních nebo nebankovních. Ať už se rozhodnete pro kteréhokoliv z nich, vždy musíte splnit několik podmínek v závislosti na typu úvěru, jeho výši a vaší bonitě. Některé základní parametry má většina společností hodně podobných, některé jsou dané zákonem a další podmínky si podmiňuje poskytovatel úvěru sám. Co všechno je nutné splnit a doložit, abyste dostali půjčku?

Některé základní požadavky na získání půjčky mají společné všechny banky a nebankovní společnosti. Obecně jsou to tyto:

 • plnoletost,
 • české občanství,
 • pravidelný příjem,
 • u cizinců trvalý pobyt na našem území
 • až na výjimky bankovní účet.

Pokud podáváte žádost online, musíte také uvést e-mailovou adresu a telefonní číslo. I když tyto podmínky splníte, neznamená to, že půjčku dostanete. Každý poskytovatel hodnotí vaši schopnost splácet a o schválení nebo neschválení úvěru rozhodne až poté, co projde veškeré informace o žadateli.


➡️ Čtěte také: Tipy na úspěšné získání půjčky

Co všechno potřebujete k získání půjčky?

Základní podmínky jsme uvedli výše. Ty bývají obvykle jasné. Není to ovšem ani zdaleka všechno. Získání půjčky není jen tak a jejímu schválení předchází předkládání a ověřování různých dokumentů, kontrola registrů, úvěruschopnosti apod. Celý proces se odvíjí od poskytovatele a toho, co považuje při schvalování úvěrů za stěžejní.

1. Ověření totožnosti

Ověření totožnosti je nezbytné u každého poskytovatele. Obvykle předkládáte dva doklady totožnosti, které jsou vydány státními institucemi. Vždy jde o občanský průkaz a k tomu potřebujete cestovní pas, řidičský průkaz, rodný list nebo i zbrojní průkaz. Půjčit si mohou také cizinci u některých poskytovatelů. Těm často stačí jen trvalý pobyt v ČR a nějaký doklad totožnosti (např. pas či ID Card) a povolení k pobytu v ČR.

2. Věkové omezení

Abyste si mohli vzít půjčku, musí vám být minimálně 18 let. Někteří poskytovatelé nabízí studentské půjčky i pro studenty středních škol, kteří ještě plnoletí nejsou, ale tam je nezbytná záštita rodičů. Mimo minimálního věku může být stanovena také maximální hranice. Ta se týká především bank, které obvykle nechtějí příliš půjčovat lidem nad 70 let, kteří jsou pro ně příliš rizikoví. U některých produktů jsou poskytovatele nekompromisní ještě víc a zastropují věk na 60 nebo 65 letech.

3. Pravidelný příjem a schopnost ho prokázat

Poskytovatelé úvěrů mají ze zákona povinnost zjistit, zda dokáže žadatel půjčku splácet, nebo ne. Proto je ověření pravidelného příjmu velmi důležité. Jejich celková výše musí pokrýt veškeré výdaje, jako jsou splátky na ostatní úvěry, kreditní karty, kontokorenty, pojištění, potraviny, vyživovací povinnosti apod. Pokud máte příjem z pohledu finanční instituce nedostatečný, nepravidelný nebo se objeví nějaký nesoulad mezi příjmy a výdaji, může to být pro poskytovatele jeden z důvodů zamítnutí půjčky. Příjmy je nutné prokázat různými způsoby.

 • Zaměstnanec dokládá potvrzení od zaměstnavatele, ve kterém je uvedený průměrný čistý měsíční příjem za poslední tři měsíce. Některé společnosti mají svůj speciální formulář, jiné přijmou jakýkoliv. V určitých případech banky uznávají příjmy, které vám chodí na bankovní účet a není nutné jej prokazovat v papírové podobě. Jinde musíte předložit poslední tři výpisy z bankovního účtu, kam si posíláte výplatu nebo poslední tři výplatní pásky.
 • Podnikatelé dokládají daňové přiznání (obvykle za předchozí období), doklad o zaplacení daně a potvrzení o bezdlužnosti. U příjmů z pronájmu musíte rovněž doložit vlastnický list k nemovitosti a nájemní smlouvu.
 • Lidé v důchodu překládají důchodový výměr, který jim vystaví okresní správa sociálního zabezpečení. Někdy poslouží výplatní doklad od České pošty, popřípadě opět výpisy z bankovního účtu.
 • Osoby na mateřské či rodičovské dovolené musí doložit doklad, který potvrzuje vyplácení peněžité pomoci v mateřství nebo výměr rodičovského příspěvku.

Věděli jste…
..., že zkušební a výpovědní lhůta jsou překážkou získání půjčky?

Někteří poskytovatelé mohou požadovat potvrzení o tom, že nejste ve zkušební době, popřípadě vám neběží právě výpovědní lhůta. Pokud ano, většinou půjčku nezískáte.➡️ Čtěte také: Co je nekolidující zaměstnání a komu se vyplatí

4. Schopnost splatit dluh neboli bonita

Ať už si chcete půjčit pár tisíc přes rychlou půjčku nebo potřebujete peněz více a zaujala vás půjčka 200 000 Kč, vždy musí dojít k ověření vaší bonity. Ovšem už není přesně určeno, jak má probíhat, proto si klientovo úvěrové skóre počítá každý poskytovatel jinak. Obvykle se ověřuje:

 • dostatečná výše příjmů,
 • další závazky a dluhy,
 • úvěrová a platební historie,
 • majetek a rezervy,
 • počet dětí, zaměstnání a celková rodinná situace.

Náš tip

Bonitu lze navýšit přidáním spoludlužníka nebo ručitele. Pro poskytovatele se rázem stáváte spolehlivějším dlužníkem a riziko toho, že se jim nevrátí půjčené peníze zpět, se tím sníží.


5. Peníze z půjčky pouze na bankovní účet

Častou podmínkou je bezhotovostní převod peněz. Poskytovatelé obvykle vyžadují, abyste měli běžný účet u některé z bank, kam vám peníze z půjčky převedou. Pokud si berete půjčku z banky, často musíte vlastnit účet přímo u konkrétní instituce, která vám úvěr poskytla. Z něj pak probíhá také splácení. U nebankovních úvěrů je jedno, kde máte účet vedený.

Pokud z jakéhokoliv důvodu účet nemáte, nebo nechcete, aby na něj peníze přišly, existují půjčky na ruku v hotovosti. U nich počítejte s vyšším poplatkem a úrokovou sazbou, protože poskytovatelé se vystavují většímu administrativnímu zatížení a musí spolupracovat s partnery (výplata peněz přes portály Sazky v trafikách, benzínkách apod.). Také je možné využít služby kurýra, který přiveze peníze na vámi určenou adresu, nebo zajít přímo na pobočku konkrétní společnosti. Splácení probíhá hotově, poštovní poukázkou a převodem na účet poskytovatele.

6. Bez negativního záznamu v registru dlužníků

Do registru dlužníků dnes musí nahlížet každý poskytovatel půjčky. Mezi nejdůležitější patří SOLUS, Bankovní registr klientských informací, Nebankovní registr klientských informací a Centrální registr dlužníků. Všechny slouží k monitorování úvěruschopnosti žadatele v pozitivním i negativním světle. Pokud jste měli v minulosti problémy se splácením svých závazků, budete mít v registru negativní záznam. Často stačí jen pozdě uhrazená faktura a problém je na světě. K výmazu přitom dojde až po několika letech.

I když do registru dlužníků nahlíží všichni poskytovatelé úvěrů, nemusí negativní záznam vždy zaznamenat, že půjčku nedostanete. Některé nebankovní společnosti poskytují žadatelům půjčky bez registru, protože prověřují bonitu dlužníka jiným způsobem. Nevýhodou těchto úvěrů je jejich vyšší cena. Společnost se tak jistí proti zvýšenému riziku nesplácení. Tato nevýhoda se dá obejít v případě, že si u vybraného poskytovatele půjčujete poprvé a má v nabídce první půjčku zdarma.

Na získání půjčky nevzniká nárok

Je velmi pravděpodobné, že žádná finanční instituce po vás nebude chtít úplně všechny vyjmenované body. Každý poskytovatel si pravidla stanovuje sám a trochu jinak. Velmi také záleží na tom, o jaký druh úvěru žádáte. U hypotéky potřebujete splnit mnohem více podmínek než u malé krátkodobé půjčky. Pamatujte také na to, že na schválení půjčky neexistuje nárok předem. Ať už žádáte u banky nebo nebankovní společnosti, k zaslání peněz je zavazuje až podepsaná smlouva o úvěru. Nesnažte se informace o sobě zamlčovat, zkreslovat nebo si úplně vymýšlet. Můžete se dopustit trestného činu.

„Poskytnutím nepravdivých či hrubě zkreslených údajů nebo zamlčením podstatných údajů při sjednávání úvěrové smlouvy může zájemce o poskytnutí úvěru naplnit skutkovou podstatu trestného činu úvěrového podvodu podle ustanovení § 211 odst. 1 trestního zákoníku,“ uvedla Česká národní banka ve svém upozornění pro veřejnost.


KAM DÁL: Máte pocit, že jste všechny podmínky splnili, ale poskytovatel vám půjčku neschválil? Možná by vás zajímalo 5 nejčastějších důvodů zamítnutí půjčky a určitě se vám bude hodit rada, jak sehnat peníze bez půjčky.

Zdroje: Česká národní banka

Líbí se vám tento článek? Sdílejte to se svými přáteli

Sdílet na Facebooku