Co nesmí exekutor zabavit a co může být exekučne zabaveno?

Autor: Ján Schneider

14.7.2020 (Čtení na 5 minut)

Blog

Klíčové dotazy z titulku patří v žebříčku FAQ, týkajících se exekucí, na přední příčky. Otázek je ale více a pokud nejste člen komory exekutorů, jistě je nevíte všechny zodpovědět. My vám odpovědi rádi poskytneme.

Co nesmí exekutor zabavit?

Prioritně věci ve vlastnictví dlužníka, které nezbytně potřebuje k uspokojování osobních potřeb. Vlastních a i své rodiny. Jde také o věci potřebné k plnění pracovních úkolů. Ale i o ty, jejichž prodej by byl v rozporu s morálkou.


Náš tip

Můžete podat návrh na zastavení exekučního řízení. O něm ale přísluší rozhodnout pouze soudu. Pokud vám hrozí exekuce, nebo vás už postihla, zřejmě nemáte na právníka. Neváhejte využít některou z možností bezplatného právního poradenství.

Které věci jsou vyloučené z exekuce?

 • obvyklé vybavení domácnosti
 • běžné oděvní součásti
 • zdravotnické potřeby a jiné věci potřebné vzhledem k nemoci nebo tělesné vadě
 • snubní prsten a podobné předměty osobní povahy
 • peníze v hotovosti odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce, v roce 2019 je to 6820 Kč
 • studijní a náboženská literatura, školní potřeby a dětské hračky
 • zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako společník
 • věci nutně potřebné k výkonu podnikatelské činnosti.

Ostatní majetek, movitý i nemovitý, včetně osobního auta, může exekutor zabavit.

Obvyklé versus nezbytné základní vybavení domácnosti

Problém může nastat v posouzení, co je a co není obvyklé, nebo nezbytné vybavení domácnosti. Soupis movitých věcí totiž dělá exekutor a je jenom na jeho posouzení, co pojme do soupisu. Může tedy rozhodnout, že dlužník je schopen splňovat potřeby sebe a své rodiny i bez konkrétních věcí. Byť na kvalitativně nižší úrovni. Příkladem je myčka nádobí, nebo televizor. V každém případě se musí exekutor řídit i judikaturou Nejvyššího soudu.


Věděli jste, že...
... že v minulém roce byly v Česku vedena exekuční řízení vůči 821 337 osobám?


Podle oficiálních statistik je to oproti předchozímu roku o 41 000 lidí méně. Na konci roku 2018 obsahovala Centrální evidence exekucí celkově záznamy o 4 679 186 exekucích.

Exekuce na plat?

Dlužníkovi, který nesplácí dluhy a nemá majetek, může exekutor sáhnout na část příjmů. Nejde přitom jen o plat, před exekucí nejsou chráněny ani další příjmy. Z nich exekutor nezabaví jen nezabavitelnou částku. Ta se počítá na základě životního minima dlužníka a normativních nákladů na bydlení, které stanovuje stát. Částka se zvyšuje i za každé vyživované dítě, manžela či manželku. Výška minima závisí také na tom, komu dlužník dluží. Obvykle dlužníkovi zůstane méně na živobytí tehdy, jestliže dluží státu nebo neplatí výživné. K dispozici je několik online kalkulaček srážek ze mzdy.

Na které příjmy může sáhnout exekutor?

 • náhrada mzdy nebo platu
 • nemocenské
 • úrazový příplatek, úrazové vyrovnání a úrazová renta
 • peněžitá pomoc v mateřství
 • důchody
 • stipendia
 • podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci
 • odstupné a jiná plnění v souvislosti se skončení zaměstnání
 • peněžitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy
 • dávky vyplývající ze smlouvy o výměnku.

Exekučním srážkám nepodléhají dávky sociálního systému. Tedy hmotná nouze, příspěvek na bydlení, okamžitá mimořádná pomoc a příspěvek na péči.

Může exekutor vstoupit do cizího bytu?

Ano, může tak učinit i bez vědomí dlužníka, i v jeho nepřítomnosti. Nepotřebuje na to ani přítomnost policie ani jiného svědka. Exekutor je oprávněn sjednat si přístup do všech prostor dlužníka, i za užití síly k překonání dveří. Může vstoupit nejen do bytu, domu dlužníka, ale do všech prostor, u kterých se domnívá, že má dlužník majetek. Exekutor ale nemůže zabavit cizí majetek, tedy ten, který nevlastní dlužník.

Zdroje: Exekutorská komora České republiky / ekcr.cz

Líbí se vám tento článek? Sdílejte to se svými přáteli

Sdílet na Facebooku