Jak velkou část příjmů může sebrat exekutor a na jaký majetek nemá nárok?

Autor: Martina Mádlová

10.4.2024 (Čtení na 12 minut)

Blog

Než doma zazvoní exekutor, předchází této situaci celá škála postupů od prvotních upomínek až k zastavení účtů a srážek ze mzdy. Během let prošel proces exekuce mnoha změnami. Změnila se pravidla, nezabavitelná částka i obsah majetku, který vám exekutor může zabavit.

Jak exekuce probíhá?

Ve zkratce řečeno je exekuce vymáhání splacení dluhů prostřednictvím soudu. Při exekuci vymáhá věřitel (oprávněný) peníze po dlužníkovi (povinný). Exekuci zahajuje soud a jejím výkonem pověří soudního exekutora.

Tip

Soudní exekutor musí mít vždy průkaz, který prokazuje, že jím je. Nikoho jiného k sobě domů nemusíte pustit a žádní vymahači a podobní pochybní výběrčí nemají právo obstavovat váš majetek nebo si dokonce něco odvážet. Buďte tedy obezřetní a vždy požadujte nejdříve prokázání totožnosti a oprávnění, než si někoho pustíte domů.

Podkladem pro exekuci bývá exekuční titul, což může být:

 • rozhodčí nález,
 • výkaz nedoplatků sociální a zdravotního pojištění,
 • rozsudek nebo platební rozkaz.

Na základě toho zašle exekutor dlužníkovi vyrozumění o zahájení exekuce a výzvu ke splnění vymáhané povinnosti. Jakmile tak učiní, nesmí už dlužník nakládat se svým majetkem nad rámec běžné činnosti a na zaplacení dluhu má 30 dnů. Když to stihne, platí jen polovinu nákladů a odměny exekutora.

Info

Nenechte se mýlit. V době, kdy vám přijde vyrozumění a výzva, už o exekuci nejspíš víte, protože exekutor nejdříve postihuje majetek a až pak rozesílá dokumenty.

Může přistoupit k těmto krokům, aby uspokojil pohledávky věřitele:

 • zabavit peníze na účtech dlužníka,
 • nařídit srážky ze mzdy,
 • prodat majetek dlužníka.

Přičemž nemusí zůstat jen u jednoho způsobu vymáhání, ale lze je kombinovat. I když se domluvíte na možném splátkovém kalendáři, věřte, že exekutor dál může vykonávat exekuci. Exekutor se zároveň nezabývá oprávněností pohledávky. To není jeho úkol. Pokud na vás vyvíjí nepřiměřený nátlak, nebojte se obrátit na nějakou dluhovou poradnu a požádat o pomoc.

Čtěte také: Dluhy v manželství a co s nimi po rozvodu?

Zablokování peněz na účtu dlužníka

O zablokování peněz na svém účtu nevíte, dokud se na něj nepodíváte. Tedy v tom lepším případě. V tom horším to zjistíte při placení v obchodě. Exekutor nemusí vůbec zjišťovat původ peněz, smí dokonce obstavit i účet manžela nebo manželky. Podle zákona by dlužníkovi mělo být vyplaceno tzv. nezabavitelné minimum. Ovšem když vám všechny peníze chodí na bankovní účet, který je obstaven, nejsou prostředky uložené na tomto dostupné. Tedy ani zmíněné minimum. Vybrat si můžete maximálně jednorázově částku ve výši dvojnásobku životního minima 14 580 Kč na základě § 304 b) zákona č. 99/1963 Sb. (Občanský soudní řád). Tyto peníze vám nedá bankomat. Musíte jít přímo do banky. Myslete také na to, že vybrat si můžete jen tolik, kolik jste měli předtím na účtu. Pokud tam byly 3000 Kč, nemůžete dostat víc.

Případný příjem si můžete nechat vyplácet v hotovosti, na složenku nebo hledat jiné možnosti, například zřízení chráněného účtu.

Z jakých příjmů může exekutor vzít peníze a kolik to je?

Postihnout může následující příjmy:

 • plat, mzdu,
 • starobní důchod (ne když žijete v domově důchodců),
 • rodičovský příspěvek,
 • nemocenské dávky,
 • stipendium,
 • podporu v nezaměstnanosti,
 • odstupné,
 • peníze z dohody o pracovní činnosti a o provedení práce.

Pokud jde o přednostní pohledávky, tedy sociální a zdravotní dluhy, výživné, dluhy vůči státu a vzniklé trestnou činností, mohou být srážky o něco vyšší. Postihnout naopak nelze daňový bonus, porodné, přídavek na dítě, dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení.

Čtěte také: Jaké registry dlužníků v ČR fungují a co byste o nich měli vědět?

Jak funguje exekuce na plat v roce 2024?

Srážky ze mzdy trvají tak dlouho, než je celá dlužná částka uhrazena. Naštěstí v tomto případě existuje nezabavitelná částka, kterou exekutor postihnout nemůže a ta vám musí zůstat. Abyste zjistili, kolik je to pro vás, můžete si to vypočítat snadno online na některé webové kalkulačce. Výše srážky se odvíjí od čisté mzdy dlužníka. Je stanovena nezabavitelná částka na dlužníka. K tomu se přičte částka za každou vyživovanou osobu. Celou sumu odečtete z čisté mzdy a určíte zbytek čisté mzdy. Když je výsledek nižší než 30 685,50 Kč, dělí se třemi. Pokud nemáte žádné přednostní pohledávky, srazí se ze mzdy jedna třetina zbytku čisté mzdy a dvě třetiny vám zůstanou. Máte-li ještě přednostní pohledávky, zůstane vám jen jedna třetina.

Byl zbytek čisté mzdy vyšší než 30 685,50 Kč, je všechno nad tuto částku zabaveno a k tomu se určí třetiny jako u předchozího případu. V případě více příjmů se srážky počítají z jejich součtu.

V roce 2024 je základní nezabavitelná částka dlužníka 12 705 Kč. Na každou vyživovanou osobu v domácnosti se počítá 3 176 Kč.

Příklad: Máte čistou mzdu ve výši 28 000 Kč, manželku a dvě děti. Na účtu by vám tak mělo přistát 26 079 Kč. Na exekuci odejde 1921 Kč. Pokud byste měli nezabavitelnou pohledávku, dostanete výplatu po srážce 24 157 Kč a splátka bude 3 843 Kč.

Čtěte také: Finanční arbitr: Kdo to je a jak vám může pomoci?

Jaký majetek vám exekutor může vzít a jaký ne?

Exekuce na majetek neboli mobiliární exekuce je obvykle až posledním krokem při vymáhání pohledávky. Opět vás o ní nikdo předem neinformuje. Jednoho dne prostě exekutor zazvoní u vás doma. Pokud doma nejste, může do bytu vstoupit a nechat vyměnit zámek. Ač si mnoho lidí myslí opak, lze zabavit majetek i jinde než na trvalém bydlišti. Exekutor jde tam, kde je předpoklad, že se dlužník trvale zdržuje a má tam své věci. Zabavené předměty označí nálepkou. Může je také odvézt do skladu. Když nedojde do 30 dnů k úhradě dluhu, mohou být nabídnuty v dražbě.

Zabavit smí auto, počítače, elektroniku, domácí spotřebiče, nábytek, starožitnosti a jiné.

Vzít nesmí ledničku, sporák, pračku, stůl, židle, postel, běžné oděvní součásti a dětské věci, zdravotní pomůcky a potřeby, věci potřebné k práci, snubní prsteny, rodinné fotografie, dopisy, domácí mazlíčky a hotovost do výše 9720 Kč.

Co dělat při mobiliární exekuci?

 • Zkontrolujte si doklady od exekutora: klidně si je zaznamenejte nebo vyfoťte. Požadujte předložení soudního rozhodnutí a exekučního příkazu.
 • Vhodná je asistence policie ČR: ta zdokladuje vstup do nemovitosti a postup a způsob dokumentace majetku.
 • Nechte si originály: nechte si originály všech dokladů o svém majetku. Zejména je to důležité tehdy, když majetek není váš. Tyto informace by měl exekutor zapsat do soupisu exekuce.
 • Požadujte kopii protokolu, kterou vám podepíše exekutor: trvejte na přesném popisu všech věcí. Všechno si vyfoťte. Kopii soupisu požadujte hned a nenechte se odradit.
 • Výhrada do soupisu: chtějí obstavit věci, které nepatří dlužníkovi? Pokud je nepochybně prokázáno, že to tak je, exekutor takový majetek zapsat do soupisu nesmí. Kdyby na tom trval, zavolejte policii a podejte stížnost.
 • Podejte návrh na vyškrtnutí ze soupisu: pokud jste dlužník a někdo jiný má u vás majetek, můžete tento člověk podat u soudního exekutora návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu. Má na to 30 ode dne, kdy se o tom dozvěděl. Pokud exekutor nevyhoví, může do 30 dnů od doručení rozhodnutí podat žalobu na vyloučení věcí z exekuce. Podává se u soudu, který exekuci nařídil.

Když jsou vyčerpány všechny možnosti vymožení dluhu, může exekutor přistoupit k exekuci nemovitosti. Pokud v ní ovšem dlužník bydlí a má tam trvalé bydliště, může k exekuci dojít jen tehdy, když výše dluhu přesahuje 100 000 Kč bez úroků a jiných nákladů. Opět je zde výjimka na neplacení výživného, náhrady škody za ublížení na zdraví nebo ty způsobené trestným činem. Nemovitost je zastavena v katastru nemovitostí a nařízena dražba.

Čtěte také: Co jsou špatné dluhy a jak se jich zbavit?

Můžete se vyhnout mobiliární exekuci?

Exekutor nesmí provést soupis věcí, zabavit je či prodat (až na hodnotnější majetek) jestliže jste důchodce s důchodem nižším, než je minimální mzda, máte invalidní důchod druhého nebo třetího stupně a váš dluh vznikl dříve, než vám bylo osmnáct let.

Zabránit tomu lze i dobrovolnou splátkou nad rámec srážek daných zákonem. U lidí bez příjmu je splátka stanovena na 1500 Kč, u osob s příjmem je výše dobrovolné splátky určená podle výše příjmů. Jakmile pošlete žádost o dobrovolné splátky, nesmí exekutor váš movitý majetek zablokovat a prodat.

Věděli jste…

…, že proti exekuci nelze podat odvolání? V některých případech ji lze ale plně či částečně zastavit. Nejčastěji je to pro nemajetnost dlužníka, z důvodu promlčení, rozhodčí nález je neplatný nebo jsou některé věci vyloučené z exekuce.

Lze vyřešit exekuci půjčkou?

Obvykle jsou v tomto ohledu vstřícní a domluva je možná. Zároveň také není vůbec jisté, že vám někdo vůbec půjčí. V bance určitě neuspějete, ale můžete zkusit nebankovní společnosti, které bývají více ochotné půjčit i rizikovým klientům. V úvahu přichází půjčka v exekuci nebo půjčka bez registru. Vždy je ale nutné dobře si rozmyslet, zda tento závazek skutečně zvládnete splatit. Peníze využijte jen a pouze na zaplacení vašeho dluhu. Na nic jiného. Pokud to ale není nutné, nepůjčujte si. Je lepší snažit se kontaktovat exekutora a zkusit se domluvit na splátkovém kalendáři.

Kam dál: Víte, kdy dochází k promlčení dluhu? Také byste měli vědět, jaké jsou důsledky nesplácení půjčky.

Zdroje informací: moneta.cz, clovekvtisni.cz, kontrolaexekuce.cz

Líbí se vám tento článek? Sdílejte to se svými přáteli

Sdílet na Facebooku