Kdy dojde k promlčení dluhu? Za 3 roky ale také za 15 let

Autor: Martina Mádlová

1.3.2023 (Čtení na 6 minut)

Blog

Dluh se musí zaplatit. To je jasné. Někdy k tomu ale z různých důvodů nedojde a věřitel má různé páky, jak své peníze z dlužníka vymoci. Když jich nevyužije, může dojít k promlčení dluhu. Co to znamená? Jaké jsou promlčecí lhůty a jejich výjimky?

Co je promlčecí doba půjčky?

Promlčecí doba u půjčky je doba, po kterou má věřitel možnost získat od dlužníka své peníze, když přestane splácet. Hovoří o ní zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ten počítá s běžnou promlčecí lhůtou platící ve všech obchodních vztazích, ale pozor, jen pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. To znamená, že poskytovatel si může dát do smlouvy lhůtu mnohonásobně delší.

Věděli jste...

..., že pokud po vás nikdo v promlčecí lhůtě nechtěl splácet a ani se nesnažil své peníze vymoci, nejste povinni platit? Na druhou stranu v případě, kdy vy platíte po uplynutí této lhůty, nemůžete si nárokovat, co jste zaplatili.

Promlčecí lhůta a její rizika

Standardně je promlčecí lhůta 3 roky mezi dlužníkem a věřitelem a 10 let v případě majetkového práva. Začíná běžet vždy ode dne sjednání smlouvy o úvěru. Zákon ale umožňuje stanovit kratší nebo delší lhůtu dohodou, která se může pohybovat nejméně v délce 1 roku a nejdéle 15 let. A právě v příliš dlouhých lhůtách číhá na spotřebitele ona pomyslná past. Často totiž dochází k tomu, že svůj dluh sice zaplatíte, ale zapomenete na nějaký poplatek a poskytovatel vás o tom neinformuje. Tedy neinformuje vás hned, ale až po nějaké době, aby vydělal.

V mnoha případech došlo k tomu, že dlužníkovi přišla informace o existujícím dluhu až těsně před uplynutím promlčecí lhůty. Po započtení všech úroků a sankcí se částka vyšplhala z několika stovek na mnoho tisíc.

Nárok vymáhat dluh mají poskytovatelé kdykoliv až do uplynutí lhůty promlčení. Nelze říct, že pak toto právo zanikne, ale oslabuje se, protože se snižuje pravděpodobnost úspěchu u soudu a přiznání (vymožení) uplatněného nároku. Stačí, aby dlužník vznesl námitku, že je dluh již promlčen a soud pohledávku neuzná.

Hlídejte si lhůtu promlčení

Lhůty pro promlčení sice jsou, ale jak jsme již zmínili, neznamená to, že poskytovatel po vás nemůže dluh vymáhat i po jejich uplynutí. Soud vydá platební rozkaz a je na vás, abyste vznesli námitku pro promlčení. Nikdo vás k tomu nebude urgovat a ani vás o tom informovat, protože takovou povinnost nemá. Jakmile nabude rozhodnutí soudu právní moci, již nemůžete námitku vznést a exekuci na promlčení dluh stejně dostanete. Pokud ji ovšem pronesete, soud se jí musí zabývat a případně zamítnout žalobu.

Věděli jste...

..., že může dojít k prodloužení doby promlčení? Stačí, abyste podepsali uznání dluhu a ode dne, kdy jste přislíbili, že svůj dluh zaplatíte, běží další lhůta.

Máte sjednanou splatnost půjčky?

Po sepsání smlouvy o půjčce má věřitel povinnost vyplatit dlužníkovi peníze podle ujednání a dlužník se zavazuje je vrátit v určitém období. Není-li toto období dohodnuto, stanoveno právním předpisem nebo jinak určeno, musí dlužník začít platit první den poté, co k tomu byl vyzván věřitelem.

V praxi to znamená, že pohledávka se začne promlčovat až poté, co nastane její splatnost a je ji možné soudně uplatit. Občanský zákoník výslovně neupravuje ujednání o splatnosti, které si řeší sám věřitel. Pokud tedy budete vyzváni k uhrazení dluhu až za 3 roky, začne promlčecí lhůta běžet od tohoto data.

Zároveň byste měli vědět, že není-li doba plnění ve smlouvě dohodnutá nebo jinak určená, máte právo půjčku splatit kdykoliv i bez výzvy věřitele a ten je povinen toto plnění přijmout. Je to proto, aby existovaly spravedlivé možnosti na obou stranách.

Tip

Ve smlouvě může být také stanoveno, že doba plnění je plně ponechaná na vůli věřitele. V takovém případě dlužník nemůže platit kdykoliv, ale musí skutečně čekat až na výzvu k plnění.

Kdy je promlčená exekuce?

Exekuce je výkon rozhodnutí řízení, ve kterém bylo zjištěné a vykonatelné právo provedeno určitou mocí (soudem). Jejím cílem je vymoci peněžité částky pro věřitele. I na exekuci platí promlčecí lhůta. Tu ovlivňuje pravomocné rozhodnutí soudu a běží 10 let od chvíle, kdy mělo být podle soud plněno. Po celou tuto dobu lze požadovat i úroky z prodlení.

Promlčecí dobu si hlídejte

Půjčit si peníze není jen tak a platí to zejména u větších částek. Ovšem i ty malé se mohou vyšplhat do závratných výšin, když je neplatíte. Proto už při žádosti o úvěr řešte ideálního poskytovatele a řiďte se nejen úrokovou sazbou, RPSN, poplatky a výhodami, ale nezapomeňte se podívat i na informaci o promlčecí lhůtě. Ideální postup je ten, že si nejdříve srovnáte ceny a další podmínky podle svých preferencí a u vybrané společnosti pak pečlivě prostudujete celou smlouvu a podmínky úvěru ještě před podpisem.

Jakmile bude lhůta promlčení stanovena delší, než uvádí zákon, nechte si hned po zaplacení úvěru vystavit potvrzení, že už vůči němu nemáte žádný dluh. Ochráníte se pak před možnými problémy v dalších letech.

Zdroj: kb.cz, pohledavkyonline.cz, zakonyprolidi.cz

Kam dál: Máte problémy se splácením půjčky? Jistě vás bude zajímat, jaké důsledky z toho pro vás plynou. Zároveň je vždy vhodné vědět, jaké informace by vás měli zajímat, než požádáte o půjčku.

Líbí se vám tento článek? Sdílejte to se svými přáteli

Sdílet na Facebooku