Dluhy v manželství a co s nimi po rozvodu?

Autor: Martina Mádlová

18.1.2024 (Čtení na 10 minut)

Blog

Svatbou nezačíná jen to krásné, ale vznikají také nějaké právní povinnosti z manželství vyplývající. Například společné jmění manželů neboli SJM. Neznamená to ale, že všechno, co je vaše je i manžela/ky. Jak je to s dluhy a co když dojde k rozvodu?

Co patří a nepatří do společného jmění manželů?

Do společného jmění manželů spadá majetek získaný během manželství, zisky z výlučného majetku, mzda obou manželů a dluhy, které jeden nebo oba manželé vytvořili během manželství. Naopak se do něj nezahrnují osobní potřeby, dary a dědictví, náhrada nemajetkové újmy, náhrada za poškození či zničení nebo ztrátu majetku, který patří jen jednomu z manželů.

Právě dluhy jsou to, co mohou jednoho krásného dne druhého z manželů překvapit. Velice často k tomu dochází po rozvodu. Ne vždy je k půjčce nutný souhlas druhého z manželů. Správně by o tom sice měl vědět, ale ze zkušeností jiných je jasné, že tomu tak vždy není a dluhy vyplují na povrch klidně až poté, co už je manželství minulostí.

Čtěte také: Finanční rezerva pro klidné spaní - jak ji začít tvořit?

Souhlas druhého z manželů. Ne vždy je nutný

Zákon nedává přesný návod, jaké informace musí bankovní a nebankovní společnosti od klientů požadovat. Mají ale povinnost posoudit úvěruschopnost žadatele a tam patří i zjišťování rodinného stavu. V tomto případě jsou banky obvykle o něco pečlivější a často podpis druhého z manželů požadují. Hlavně u vyšších částek to bývá nutnost. Většinou nad 300 000 Kč. Rozhodně ale nejsou povinné písemný souhlas požadovat a je dobré na to myslet. Na druhou stranu rodinný stav může ovlivnit získání půjčky, protože tak může dojít k posouzení rozpočtových odlišností v různých domácnostech.

U hypoték je souhlas nutný vždy, u ostatních úvěrů jen občas

Poměrně specifické jsou hypotéky, kde je souhlas druhého z manželů vyžadován vždy. Vzhledem k tomu, že ji dost pravděpodobně berou oba, je to i celkem logické, protože často vystupují jako žadatel a spolužadatel. Ale i když ne, banky souhlas většinou chtějí. Zákon to ale neukládá. Vzhledem k tomu, že případné nesplacené dluhy mohou ovlivnit život manžela či manželky, měli byste se na takovém kroku společně vždy shodnout.

Tip

Váš podpis bude rozhodně nutný, pokud v úvěru vystupujete jako spoludlužník nebo ručitel.

Dluhy po rozvodu

Možná se berete z velké lásky a věříte, že je to navždy. Statistiky bohužel hovoří jasně a k rozvodům dochází až příliš často. Proto je lepší s tou horší variantou počítat raději dříve než později. Dluhy se po rozvodu dělí spolu s majetkem, když dojde k vypořádání společného jmění manželů. Některé dluhy do něj ale nepatří a dělit se při rozvodu nebudou. Počítají se jen ty, které jsou jeho součástí. Jde o všechny dluhy, které jste převzali buď vy osobně nebo vy oba společně v manželství. Dluhy před svatbou a vzniklé po rozvodu splácí ten, kdo si je udělal. A jaké dluhy do SJM nepatří?

  • Ty, které se týkají majetku patřícímu výhradně jednomu z manželů v rozsahu přesahujícím zisk z tohoto majetku.
  • Dluhy, které převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž by patřily do běžných či každodenních potřeb rodiny. Tady je poměrně důležitý nějaký důkaz, že jste s dluhem nesouhlasil/a.
  • Vznikly bez vaší vůle, například dluh z odpovědnosti za škodu, dluh na zdravotním pojištění, na sociálním pojištění, koupě nemovitosti, půjčka na vánoční dárky, na dovolenou, kdy jde často o nebankovní krátkodobé půjčky v nižších částkách.

Společné dluhy se po rozvodu manželství rozdělí a splácí společně. Rozsah záleží na tom, jak se spolu vypořádáte. Dohoda může být mezi vámi jakákoliv, jen nesmí být nijak omezena práva věřitelů. Takže pokud byste se dohodli tak, že věřitel nedostal své peníze zpět, věřitelé vaši dohodu nemusí uznat a jakoby žádná ani nebyla. Toto často nastává v případech, kdy se dva dohodnou, že dluh celý splácí manžel či manželka a nikdy k tomu nedojde. Věřitel pak může za vámi jít a požadovat, aby dluh splatil druhý z manželů.

Čtěte také: Důsledky nesplacení půjčky

Tip

Jak se můžete před dluhy v manželství chránit? Prostřednictvím předmanželské smlouvy zúžíte, rozdělíte či rozšíříte společný majetek. Zvolit můžete i úplné vyloučení SJM. Smlouvu lze sepsat i během trvání manželství. K zúžení majetku se lidé uchylují právě proto, aby byl každý zodpovědný jen za svoje dluhy a svůj majetek. Součástí smlouvy může být i část, která se týká právě odpovědnosti za určité závazky. Tím získáte větší ochranu před dluhy druhého z manželů. Předmanželská smlouva musí mít formu veřejné listiny s notářským zápisem za jeho přítomnosti. Vhodné je také nechat dokument zapsat do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu.

Závěr

I když je dluh jen jednoho z manželů, pokud nemáte upravené SJM předmanželskou smlouvou, může věřitel uspokojit svou pohledávku ze společného jmění manželů. Klidně tedy může sáhnout na vaše peníze. Pokud dluh vznikl bez vaší vůle a souhlasu, můžete nesouhlas s jeho vznikem projevit vůči věřiteli hned, jak se o dluhu dozvíte. Pak by mohli vzít jen částku ze SJM do výše podílu dlužníka, kdyby došlo k vypořádání společného jmění po rozvodu.

Bohužel jsou tyto situace hodně náročné a jejich řešení složité. Ač vám to možná není příjemné, rozhodně nezavírejte oči před nějakými náznaky toho, že se něco děje. Raději situaci řešte, podívejte se do registru apod. Předejdete tím zbytečným budoucím problémům.

Kam dál: Víte, jaké příjmy vám banka či nebankovní společnosti uznají při žádosti o půjčku? Myslíte při půjčování na pojištění schopnosti splácet?

Zdroj: finance.cz, exekuceinfo.cz, epravo.cz

Líbí se vám tento článek? Sdílejte to se svými přáteli

Sdílet na Facebooku