Finanční arbitr: kdo je to a jak vám může pomoci?

Autor: Martina Mádlová

18.1.2024 (Čtení na 8 minut)

Blog

Finanční arbitr existuje, aby mohl bránit práva spotřebitelů u sporů, které vznikly mezi klientem a poskytovatelem finanční služby. Důležité je zmínit, že jeho cílem je především mimosoudní řešení. Své služby poskytuje zdarma a poměrně rychle. Kdy se na něj obrátit a jak pracuje?

Vznik finančního arbitra v České republice

Už jste někdy posílali peníze z účtu a nedorazily? Přišla úhrada tak pozdě, že vás to stálo penále? Neuznala banka svou chybu? Ve všech těchto případech můžete využít služeb finančního arbitra. Ten vznikl na začátku roku 2003 na základě zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Důvodem k jeho vzniku byla snaha o harmonizaci práva s právním řádem Evropské unie ještě předtím, než byla ČR oficiálně její součástí. Nový orgán získal pravomoc řešit spory mezi soukromými osobami z osobního hlediska, řešit soukromoprávní spory, řešit spory mezi zákonem definovanými osobami. V některých situacích může být smírčím orgánem. Laicky řešeno může řešit:

 • spory klienta s bankou nebo institucí vydávající elektronické platební prostředky,
 • spory, které vznikly při převodu peněz,
 • u opravného zúčtování,
 • platby inkasem,
 • užívání elektronických platebních prostředků.

Náklady na činnost finančního arbitra jsou celou dobu financovány z rozpočtu České národní banky. Postupně dochází také k rozšiřování jeho pravomocí.

Například může:

Od roku 2011 rozhodovat o sporech při poskytování, zprostředkování nebo nabízení spotřebitelských úvěrů, o sporech týkajících se investic,

Od roku 2013 se pravomoc rozšířila i na pojišťovny a pojišťovací zprostředkovatele nebo provozovatele směnárenské činnosti a zájemce o jejich služby,

Od roku 2016 došlo i na spory jiné než týkající se spotřebitelských úvěrů, zápůjček či podobných finančních služeb, spory mezi stavební spořitelnou a zprostředkovatelem při nabízení, poskytování a zprostředkování stavebního spoření, a nakonec i na spory, které se týkají cenných papírů.

Čtěte také: Které informace by vás měly zajímat ještě předtím, než požádáte o půjčku?

Tip

Finanční arbitr má nejen rozšířené pravomoci, ale došlo i k některým omezením. Může řešit jen spotřebitelské spory. Tedy takové, kdy je navrhovatelem člověk uzavírající smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedna mimo svou podnikatelskou činnost nebo své povolání.

Finanční arbitr řeší pouze spotřebitelské problémy

Je důležité vědět, že FA řeší pouze spotřebitelské finance. Pokud jde o peníze použité v podnikání, například jste si vzali půjčku k podnikání (půjčka na IČO půjčku pro OSVČ), nelze v tomto případě problém u finančního arbitra řešit. Prvním krokem arbitra je pokus o smír, abyste se vy a finanční instituce spolu dohodli. Jeho rozhodnutí je závazné, ale může být soudem přezkoumatelné.

Jaké má arbitr pravomoci?

Smí pomáhat v těchto oblastech:

 • úvěry: spotřebitelské půjčky z bank a nebankovních společností, které mají licenci,
 • investice: fondy kolektivního investování a podobné zahraniční investiční fondy,
 • platební služby: platby, elektronické peníze, zejména bankovní a jiné peněžní účty, či karty,
 • stavební spoření: služby stavebních spořitelen a zprostředkovatelé stavebního spoření,
 • penzijní služby: penzijní spoření, penzijní připojištění a v budoucnu také DIP (dlouhodobý investiční produkt) a alternativní fondy na penzijní spoření,
 • životní pojištění: jiné než životní pojištění sem nepatří.

Pokud se zaměříme podrobněji na témata z úvěrového světa, jde hlavně o:

 • zesplatnění úvěru,
 • výpočet RPSN,
 • platnost odstoupení od smlouvy o úvěru,
 • poplatky za úvěr, za smlouvy atd.,
 • platnost smlouvy o úvěru, smluvní pokuty či jiného smluvního ujednání,
 • posouzení úvěruschopnosti,
 • zesplatnění úvěru,
 • určení výše závazku ze smlouvy o úvěru
 • apod.

V kterých případech nemůže finanční arbitr rozhodovat?

 • Spor finanční arbitr nemůže řešit, protože nespadá do jeho kompetencí.
 • V určené věci již rozhodl soud nebo soudní řízení právě probíhá.
 • Již dříve v té věci rozhodl FA nebo právě probíhá rozhodování.
 • Bylo již ve sporu rozhodnuto v rozhodčím řízení nebo rozhodčí řízení právě probíhá.
 • Nemůže rozhodnout také v případech, kdy nejsou dostupné veškeré náležitosti.

Průběh řízení u FA

Finanční arbitr má povinnost ze zákona rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Musí být spravedlivý a nestranný. Rozhoduje bez průtahů a na základě zjištěných skutečností. Doba řízení se liší podle složitosti jednotlivých případů. Řízení může být započato pouze na návrh spotřebitele. Sama finanční instituce návrh sama od sebe k finančnímu arbitrovi dát nemůže. Samotné řízení může začít následovně:

 1. Na stránkách finančního arbitra najdete formulář, který vyplníte. Musíte ho vlastnoručně podepsat a poslat poštou, aby bylo řízení zahájeno. Ti, kdo vlastní datovou schránku nebo mají elektronický podpis, mohou žádost podat i elektronicky.
 2. Přidejte veškerou smluvní dokumentaci (smlouvu, obchodní podmínky, sazebník atd.), písemnou výzvu k nápravě a doklad o tom, že tuto výzvu dostala finanční instituce. Nebojte se využít vzory, jako plnou moc, výzvu k nápravě a další.
 3. Pokud použijete Průvodce podáním návrhu, není nutné posílat přílohy poštou s návrhem, ale v kanceláři finančního arbitra si je už spojí.
 4. Případné doplnění podkladů můžete doplnit už e-mailem nebo přes Průvodce doplněním návrhu.
 5. Pečlivě čtěte všechny výzvy, které vám z kanceláře finančního arbitra přijdou.

Jakmile jsou všechny podklady k řízení kompletní, vyzve finanční arbitr finanční instituci, proti které je veden návrh, aby se k celé věci vyjádřila a předložila zase své podklady. Během jednání mohou být obě strany vyzvány, aby ještě doložily další potřebné dokumenty, případně vyzve další instituce nebo osoby. K vyjádření nebo předkládání podkladů mají obě strany vždy lhůtu 15 dní a mohou požádat o její prodloužení. Kýženým výsledkem je vždy smír a dohoda mezi oběma stranami. O smír mohou obě strany jednat i bez účasti FA a dohodnout se kdykoliv během procesu řízení.

Zákon o finančním arbitrovi ukládá, že musí rozhodnout do 90 dnů poté, co získá všechny podklady. Lhůta tedy nezačíná dnem zahájení řízení. Proti rozhodnutí FA může kterákoli ze stran podat námitku a o ní znovu rozhoduje finanční arbitr. Následné rozhodnutí je pak už konečně bez odvolání a nabývá právní moci. Výsledky řízení si snadno najdete ve Sbírce rozhodnutí.

Dobré vědět

Řízení před finančním arbitrem je zdarma. Nic za něj neplatíte. Ani za podání návrhu nebo za zahájení řízení. Nejsou žádné náklady na řízení podle toho, jak spor dopadne. Každá strana odpovídá za náklady řízení sporu sama.

Přezkum rozhodnutí finančního arbitra u soudu

Pokud nesouhlasíte s pravomocným rozhodnutím finančního arbitra, můžete vy, ale i finanční instituce podat žalobu k soudu. Je možné požádat o odložení právní moci nebo vykonatelnosti rozhodnutí FA. U soudního řízení není účastníkem řízení arbitr. Může dojít k přezkumu všech podkladů a důkazů. Pokud soud souhlasí s vyjádřením finančního arbitra, žalobu zamítne, v případě, že s jeho rozhodnutím nesouhlasí, má pravomoc zcela nebo zčásti jeho rozhodnutí nahradit. V tomto případě už je možné, že některá ze stran zaplatí nějaké poplatky (náhradu nákladů řízení). Stále je také možnost odvolání pro všechny strany a v některých případech i dovolání.

FA může sloužit i jako rádce

Když máte problém, který nemá finanční arbitr kompetenci řešit, můžete se na institut obrátit alespoň pro radu, jak situaci dále řešit. Ve sporech, které překračují hranice EU, může kontaktovat kompetentní osoby, které klientovi pomohou. Stránky FA mají pro potenciální klienty připravené odpovědi na nejčastější otázky. Zmiňované jsou v nich situace jako je ztráta platební karty, málo peněz na splátky, požadavek na vyřízení živnostenského listu k získání půjčky nebo záznamy v registrech. Mrkněte na ně, možná tam i vy najdete potřebné odpovědi nebo se ujistíte, že s vaším problémem vám finanční arbitr může pomo

Kam dál: Vždy je dobré vědět, co musíte udělat, když chcete odstoupit od smlouvy o úvěru. Určitě si také přečtěte, jak vybrat nejvýhodnější půjčku.

Zdroj: finarbitr.cz, Zákon o finančním arbitrovi

Líbí se vám tento článek? Sdílejte to se svými přáteli

Sdílet na Facebooku