Znáte rozdíl mezi revolvingovým a lombardním úvěrem?

Autor: Martina Mádlová

16.3.2023 (Čtení na 6 minut)

Blog

Věděli jste, že není jen jeden typ úvěrů, ale jsou jich desítky? Mezi nimi je i lombardní a revolvingový. Možná už jste o nich slyšeli a víte, že existují. Jak si ale stojíte, kdybyste je měli popsat? Pokud tápete, není nic jednoduššího, než číst dál. Dozvíte se, jaký je mezi nimi rozdíl a zda by vás mohly zajímat.

Co je revolvingový úvěr?

Mezi nejznámější typy úvěru patří dozajista spotřebitelský. O něj zažádáte u banky či nebankovní společnosti, po schválení obdržíte buď peníze na ruku nebo na bankovní účet a využijete podle své potřeby. Splácíte v dohodnutých splátkách. Revolvingový úvěr funguje trochu jinak. Řadí se mezi krátkodobé půjčky, kterou ale můžete využívat opakovaně. Nejčastěji se s ním setkáte u kreditní karty. S finanční institucí si domluvíte určitý limit čerpání. Ten můžete vyčerpat po částech, najednou nebo klidně vůbec. Obvykle bývá jeho součástí i určité bezúročné období, po které máte možnost dorovnat vypůjčenou částku. Jinak splácíte běžně splátkami ve výši, která se odvíjí od vybrané sumy.

Má revolvingový úvěr nějaké výhody oproti běžnému spotřebitelskému úvěru?

Jako výhodu můžeme označit hned několik jeho vlastností:

 • Možnost opakovaného využívání peněz bez nutnosti žádat o novou půjčku.
 • Úvěrový limit je možné navýšit nebo snížit.
 • Stále máte k dispozici určitou rezervu.
 • Splácet můžete pravidelně, nebo všechno najednou, aniž byste se museli bát sankcí. Pevná výše splátek určena není, jen minimální částka.
 • Často poskytovatel nabízí bezúročné období.
 • Úroky jsou účtované jen z vyčerpané částky.

Mohlo by se zdát, že revolvingový úvěr má jen samé výhody. Samozřejmě to tak není. Mezi nevýhody lze zařadit:

 • Úrokové sazby jsou poměrně vysoké.
 • Částky úvěru jsou spíše nižší.
 • I když úvěr nepoužíváte a peníze nevybíráte, stále jste vedeni jako dlužníci, což může případně negativně ovlivnit získání jiné, větší, půjčky (např. hypotéky).

Čtěte také: Co dělat, když máte půjčku a potřebujete další peníze?

Revolvingový úvěr a kontokorent

I když by to k tomu svádělo, nejde o dvě stejně věci, i když oba fungují na podobném principu. Kontokorent se totiž váže k bankovnímu účtu. Revolvingový úvěr má svůj vlastní účet a poskytují ho i nebankovní společnosti.

Splácení revolvingového úvěru

Tento úvěr nemá pevně stanovené pravidelné splátky a ani jejich výši. Klient musí každý měsíc platit pouze pevně danou minimální částku (obvykle jde o procento z vybrané sumy) a cokoliv navíc je jen jeho vlastní vůle. Logicky tak neplatí nic, když žádné peníze nepoužije Také úroky se počítají pouze z částky, kterou jste použili, ne z celkové výše limitu.

Tip

Počítejte s tím, že většina poskytovatelů požaduje nějaké poplatky za správu a vedení revolvingového účtu. Zkuste hledat takové, které vám ho poskytnou zdarma.

Ve smlouvě hledejte název revolving

Úvěry, které fungují jako revolvingové, musí mít uvedené v obchodních podmínkách a ve smlouvě, že se jedná o revolving nebo revolvingový úvěr. Prezentovány jsou často pomocí pojmů jako kredit, flexibilní podmínky splácení, flexibilní půjčka apod. Nabízí ho například Home Credit v podobě Flexibilní půjčky.

Získání a zrušení revolvingu

Získáte ho snadno a stejně jako u každé jiné online půjčky. Vyplníte formulář na stránkách poskytovatele nebo ve srovnávači a počkáte na další pokyny. Smlouva může být uzavřena na dobu neurčitou, nebo mít stanovenou dobu trvání. Jakmile nastane určené datum, musíte mít vyrovnaný celý dluh. Pokud ne, postupuje se úplně stejně jako u jiných úvěrů.

Revolvingové úvěry na dobu určitou skončí uplynutím stanovené lhůty. V případě neomezené platnosti musíte podat výpověď smlouvy. Výpovědní lhůta je stanovena zákonem na jeden měsíc, pokud ji podává klient a na dva měsíce u banky. Musí být odeslána v písemné podobě.

Jak funguje lombardní úvěr?

Lombardní úvěr je o něco složitější. Ve své podstatě jde o úvěr fungující na principu zástavy movitých věcí a za to pak získáte peníze. Opět se jedná o krátkodobou půjčku. V rámci zástavy se nejčastěji používají šperky, drahé kovy, cenné papíry nebo komodity. V momentě, kdy klient nezaplatí vypůjčené peníze, má věřitel právo prodat věci v zástavě a za utržené peníze umořit dluh. Výši lombardního úvěru ovlivňuje tržní cena zástavy.

Upozornění

Tento úvěr není zajištěn nemovitostí, jako je to běžné u jiných typů půjček. Pouze movitými věcmi.

Lidé nejčastěji využívají tento typ úvěru ke krytí běžných potřeb, případně ve chvíli, kdy jim náhodně chybí peníze a potřebují tuto mezeru rychle nějak vykrýt. V posledním případě by ovšem mohla být vhodnější spíše rychlá krátkodobá půjčka, kde nemusíte nic zastavovat, a když dobře vyberete, získáte i první půjčku zcela zdarma.

Běžný občan se s lombardním úvěrem příliš často nesetká. Využívají se hlavně v obchodním styku mezi komerční bankou a podnikateli. Obvykle je jeho splatnost stanovená maximálně na rok. Pokud trvá déle, jde už o formu lombardního revolvingového úvěru, jeho realizace je postavena na smlouvě o revolvingovém úvěru s dobou určitou.

Znáte druhy lombardních úvěrů?

Dělí se podle toho, o jaký druh zástavy jde:

 • cenné papíry,
 • zboží,
 • pohledávky.

Nejčastěji se jako zástava využívají cenné papíry. Je to výhodné pro banku i pro klienta. Cenné papíry jsou stále jeho majetkem a má nárok na výnos z nich. Zároveň se banka chrání a ví, že kdyby klient přestal úvěr splácet, dají se cenné papíry rychle zpeněžit. V případě státních cenných papírů poskytne banka úvěr do maximální výše 80 % z jejich tržní hodnoty, u cenných papírů průmyslových společností a bank, které obchodují na burze do výše úvěru 60 % z jejich tržní hodnoty. Pokud klient poskytne do zástavy zboží, uloží ho banka ve veřejném skladu. Úvěr poskytuje obvykle do výše 50 až 70 % tržní hodnoty zboží. Ručit je možné i pohledávkou klienta vůči odběratelům.

Tip

Kdyby došlo v průběhu splácení na snížení hodnoty cenných papírů, musí dlužník tuto hodnotu nějak dorovnat, tedy mít dát bance ještě dodatečné zajištění.

Co znamená lombardní sazba?

Lombardní úvěr poskytuje také centrální banka. Ta ale pouze komerčním bankám za lombardní sazbu a oproti zástavě cenných papírů. Tuto možnost obvykle využijí ve chvíli, kdy mají málo likvidity. Sazbu vyhlašuje Česká národní banka pravidelně a patří spolu s REPO a diskontní sazbou mezi základní nástroje měnové politiky ČNB. Využívá je hlavně k dosažení cenové stability. Nastavení úrokových sazeb ovlivňuje tržní úrokové sazby, měnový kurz, úspory, ceny zboží a služeb, investice apod. Změny sazeb ovlivňují také inflaci. Když jsou zvýšené, inflaci snižují a při jejich snižování naopak inflace roste.

Revolvingový úvěr versus lombardní

Rozdíly v těchto dvou úvěrech jsou veliké. S revolvingovým se setká skoro každý a možná ho využíváte i vy, aniž byste to věděli. Je určen fyzickým osobám i podnikatelům k vykrytí krátkodobých výpadků financí. Lombardní úvěr má sloužit podobně, ovšem podmíněný je zástavou a v praxi se s ním pravděpodobně nesetkáte. Je ovšem dobré vědět, že existuje a jak funguje.

Kam dál: Rozmysleli jste si půjčku? Co dělat, když chcete odstoupit od smlouvy? Víte, co vás čeká, když přestanete svou půjčku splácet?

Zdroj: Wikipedie, cnb.cz, moneta.cz

Líbí se vám tento článek? Sdílejte to se svými přáteli

Sdílet na Facebooku