Jak investovat peníze

Autor: Ján Schneider

14.10.2020 (Čtení na 10 minut)

Blog

Promyšleně, konzervativně nebo chladnokrevně a agresivně? Jednorázově, či systematicky a dlouhodobě? „Svépomocí“ nebo s profesionální pomocí? Stylů, způsobů a možností investování je dost. Prakticky stačí jenom najít ten svůj. Nebo ještě lépe: vybrat ten správný. Nejlépe takový, aby vaše peníze neprodělaly. Nečekejte zázračné recepty, s jejichž znalostí budete už zítra milionáři. Ty totiž nezná nikdo. Známe však pravidla, která byste měli znát i vy, jestliže zvažujete zhodnotit své peníze.

Investování je pro…

…lidi, kteří ustojí jistou míru rizika bez toho, aby po neziskové investici skončili v Bohnicích. Každý investor, profesionál i laik nesmí zapomenout, že investování je ve své podstatě rizikové rozhodnutí bez garance zisku. Můžete sice vydělat, popřípadě se štěstím i zbohatnout, avšak o investované peníze můžete také přijít. To je riziko investování, a pokud nejste ochotni ho podstoupit, samozřejmě nemusíte.


Investování je:

 • cílevědomé, nejlépe strategické konání s cílem zhodnocení volných finančních prostředků
 • proměna pasiv na aktiva – tedy „volně uložených“ peněz, které nevydělávají nebo dokonce prodělávají, na ty, které se zhodnocují.
 • promyšlené konání s cílem dosažení zisku investováním peněz do finančních produktů, které by je měly zhodnotit
 • riziková činnost, kde je riziko kompenzováno nezaručeným výnosem z investovaných prostředků.


Investování není pro…

…konzervativní typy lidí, kteří vědí, jak zkrotit rodinný či osobní rozpočet. Dokáží sice pravidelně hospodařit s rezervou, nechtějí však ani slyšet o rizicích souvisejících s investováním. Raději si své peníze odkládají bokem, spoří. I spořit je však nutno umět, o tom je ale jiný článek

Investování není...

…v žádném případě vrážení peněz do pochybných podniků někoho, kdo vám „garantuje“ zaručené 30 a více procentní výnosy. Naslibovat to dokáže kdokoliv, splnit však jistě ne. Takhle jednoduše vyselektujete podvodníky, hochštaplery a šmejdy, kteří vás chtějí jenom „oškubat“. Své peníze svěřte někomu důvěryhodnému, kdo se vyzná.


Jak správně investovat peníze?

Základní východiskový fakt je ten, že investovat můžete jenom tehdy, jestli vaše příjmy převyšují výdaje. A můžete tedy hospodařit s přebytkovým rodinným či osobním rozpočtem. Samozřejmě, investování je na rozdíl od spoření spojeno s možnými riziky dočasné nebo i trvalé ztráty investovaných finančních prostředků. Investovat správně znamená investovat podle pravidel.

Základní pravidla

 • jestli investování nerozumíte, obraťte se na profesionály
 • smlouvy podepisujte pouze s osobami nebo společnostmi, které mají k poskytování investičních služeb povolení
 • jestli podepisujete smlouvu se zahraničním poskytovatelem investičních služeb, měli byste vědět, že případný soudní spor bude probíhat v zahraničí podle tamní jurisdikce
 • nikdy neinvestujte do investičních produktů a nástrojů, kterým nerozumíte
 • diverzifikujte investice
 • možnost vysokého výnosu je riziková
 • historické výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů
 • informujte se o všech poplatcích, nechte si vysvětlit všechny náklady.

Diverzifikace je základní pilíř

Volné zdroje je nutné rozdělit podle babiččina rčení: všechny vejce nepatří do jednoho košíku. Zjednodušeně: když máte volných 100 tisíc, neinvestujte je dohromady, naráz, jednorázově do jednoho investičního fondu nebo produktu. Můžete totiž přijít o všechno.

Diverzifikací matematicky „rozptýlíte“ riziko. Je totiž méně pravděpodobné, že současně proděláte ve třech různých fondech nebo na šesti různých komoditách. Při kolektivním investování profesionálové pracují na dvou úrovních diverzifikování rizika: v rámci jednoho fondu nebo rozložením prostředků mezi více fondů.


Víte, že...
…že Česká národní banka vede registr subjektů oprávněných provozovat finanční činnosti na území České republiky?

Informace jsou veřejně dostupné a můžete si snadno ověřit důvěryhodnost toho, komu hodláte svěřit své finance.

Do čeho lze investovat?

Tahle otázka je tak bezbřehá, že se o ní píší dizertační práce a učebnice. Možná se budete divit, ale investiční komoditou je kromě nejznámějšího zlata či ropy kupříkladu i rýže nebo hovězí maso. Český finanční trh nabízí různé investiční produkty. Můžeme je rozdělit podle toho, které dohlížející subjekty investice spravují:

 • banky – vkladové a spořicí účty, privátní bankovnictví
 • stavební spořitelny
 • fondy kolektivního investování
 • penzijní fondy
 • pojišťovny – investiční a kapitálové životní pojištění
 • obchodníci s cennými papíry – přímé obchodování pro klienty na burzách.

Kolektivní investování

Fondy kolektivního investování jsou správnou volbou pro laické investory. Tedy pro všechny, kteří nevědí jak a do jakých konkrétních investičních nástrojů nebo komodit lze finance „vložit“. I tenhle způsob však má svá rizika. Profesionální management vašich investic není zárukou výnosů. Kromě toho v oblasti kolektivního investování neexistuje pojištění jeho nástrojů.

Fondy kolektivního investování působí dle různých typů rizik v několika kategoriích:

 • fondy peněžního trhu – zejména pro krátkodobý horizont investování
 • fondy dluhopisové – míra rizik se liší v návaznosti na typu emitentů dluhopisů
 • fondy akciové – s odlišnostmi rizik na vyspělých a rozvíjejících se trzích
 • fondy smíšené – statut fondu dává vodítka o podstupovaných rizicích
 • fondy fondů – využívající pasivní správu portfolia
 • fondy indexové
 • fondy nemovitostní
 • fondy speciální
 • fondy kvalifikovaných investorů.

Víte co je to SRRI?

Jedná se o zkratku anglického pojmenování syntetického ukazatele rizika a výnosu fondu, který udává celkovou rizikovost investice. Je to povinný údaj, který musí investor znát, vyjadřující rizikovost fondu na stupnici od 1 do 7.


Má smysl investovat i v době krize?

Podle odborníků jednoznačně ano. Finanční trh a bankovní sektor je i v těžkých korona časech v České republice stabilní. Česká národní banka pravidelně zveřejňuje základní informace o vývoji jednotlivých sektorů finančního trhu. Odborníkům i laikům jsou k dispozici základní kvantitativní údaje o velikosti, finanční situaci a obezřetnosti podnikání subjektů finančního trhu. Zatím poslední aktualizace je z 18. září 2020.

Analýzy předcházející finanční krizi z roku 2008 potvrdily, že v oblasti investic prokázal vysokou stabilitu dominantní bankovní sektor. Nejvíce byl zasažen sektor kolektivního investování. Současná globální finanční a hospodářská krize není a nebude podle dostupných dat - z pohledu rizik investování - zásadně jiná. Investujte proto obezřetně a podle možností prozíravě. Pokud to jde, snažte se minimalizovat rizika, nejlépe podle rad odborníků.

Zdroje: Česká národní banka / UCITS / Asociace pro kapitálový trh České republiky

Líbí se vám tento článek? Sdílejte to se svými přáteli

Sdílet na Facebooku